Umwelt

Patricio Oschlies Serrano ühenduse Vída Silvestre nimel merede ja merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise meetmete edendamise kohta  

Vida Silvestre
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja palub liikmesriikidel järsult vähendada suuremahulise kalapüügi mahtu ning hallata püügikvoote keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumide alusel. Ta juhib tähelepanu sellele, et säästva kalanduspoliitika raames tuleb esmatähtsaks pidada vähese mõjuga väikesemahulist kalapüüki, mis on ainus viis tagada merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Petitsiooni esitaja teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament kehtestaks majanduslikud toetused väikesemahulisele kalapüügile, et edendada sellist kalapüüki kõigis ELi piirkondades ja liikmesriikides. Samuti nõuab petitsiooni esitaja tungivalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid looksid kõigi ELi liikmesriikide territoriaalvetes kaitstud merealad, kus merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust saab kaitsta jätkusuutlikkuse kriteeriumide ja selle valdkonna eest vastutavate ametiasutuste range kontrolli abil.

Thank you for your support, Vida Silvestre

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now