Umwelt

Patricio Oschlies Serrano ühenduse Vída Silvestre nimel merede ja merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise meetmete edendamise kohta  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja palub liikmesriikidel järsult vähendada suuremahulise kalapüügi mahtu ning hallata püügikvoote keskkonnasäästlikkuse ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumide alusel. Ta juhib tähelepanu sellele, et säästva kalanduspoliitika raames tuleb esmatähtsaks pidada vähese mõjuga väikesemahulist kalapüüki, mis on ainus viis tagada merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse. Petitsiooni esitaja teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament kehtestaks majanduslikud toetused väikesemahulisele kalapüügile, et edendada sellist kalapüüki kõigis ELi piirkondades ja liikmesriikides. Samuti nõuab petitsiooni esitaja tungivalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid looksid kõigi ELi liikmesriikide territoriaalvetes kaitstud merealad, kus merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust saab kaitsta jätkusuutlikkuse kriteeriumide ja selle valdkonna eest vastutavate ametiasutuste range kontrolli abil.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international