Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.693.094

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket

4.056 Signaturer
24 dagar återstående
133 Signaturer
14 dagar återstående

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu