Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.691.078

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

5.698 Signaturer
9 dagar återstående

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket

400 Signaturer
87 dagar återstående
379 Signaturer
3 dagar återstående

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu