Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.798.874

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

Det finns inga aktuella petitioner i detta land.

Skapa en ny petition.

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket

24.565 Signaturer
124 dagar återstående
22.211 Signaturer
44 dagar återstående
19.510 Signaturer
173 dagar återstående
14.290 Signaturer
75 dagar återstående

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu