Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.688.693

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

Det finns inga aktuella petitioner i detta land.

Skapa en ny petition.

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket

24.768 Signaturer
121 dagar återstående
22.224 Signaturer
41 dagar återstående
20.138 Signaturer
170 dagar återstående
17.666 Signaturer
72 dagar återstående
15.220 Signaturer
153 dagar återstående

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu