Platforma pre občianske iniciatívy, petície, kampane

openPetition vám pomôže vytvoriť si vlastnú petíciu, zverejniť ju a zbierať podpisy.

Spojte sa s 9.700.057 s ľuďmi, aby ich vypočuli.

openPetition vás informuje o obavách občanov, ktoré sa vás týkajú.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition ist eine freie und gemeinnützige Plattform, auf der Bürger ein gemeinsames Anliegen öffentlich machen, sich organisieren und in den Dialog mit der Politik treten.

Podporujeme

openPetition International