Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

Shikoni një problem dhe dëshironi të bëni diçka për të? Ti nuk je vetëm! 12 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të trajtuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit lulëzojnë me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

OpenPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur.
Ne i japim të gjithëve një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është kauza juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Maltë

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

Nuk ka peticione aktuale në këtë vend ( Maltë ).

Krijoni një peticion të ri.

Peticione në vende të tjera/BE në gjuhën kombëtare ( gjerman )

33 224 nënshkrimet
134 ditë mbetur
12 221 nënshkrimet
5 ditë mbetur
11 209 nënshkrimet
114 ditë mbetur
9 399 nënshkrimet
79 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani