Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Lihtenshtajn

Nuk ka peticione aktuale në këtë vend ( Lihtenshtajn ).

Krijoni një peticion të ri.

Peticione në vendet e tjera / BE në gjuhën kombëtare (gjerman)

235 389 nënshkrimet
90 ditë mbetur
17 589 nënshkrimet
89 ditë mbetur
11 797 nënshkrimet
119 ditë mbetur
11 507 nënshkrimet
211 ditë mbetur
11 268 nënshkrimet
59 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani