Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Austri

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

17 181 nënshkrimet
25 ditë mbetur
10 615 nënshkrimet
147 ditë mbetur
9 320 nënshkrimet
56 ditë mbetur
2 052 nënshkrimet
94 ditë mbetur
1 911 nënshkrimet
116 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani