Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Peticionet aktuale

3 761 nënshkrime të reja

738 nënshkrime të reja

sukses
Mjedis
23 251 nënshkrimet
16.06.2024 i përfunduar

348 nënshkrime të reja

2 851 nënshkrimet
99 ditë mbetur

146 nënshkrime të reja

143 nënshkrime të reja

3 558 nënshkrimet
43 ditë mbetur

49 nënshkrime të reja

2 123 nënshkrimet
134 ditë mbetur

38 nënshkrime të reja

13 380 nënshkrimet
2 ditë që nga mbledhja

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani