Αναφορές, καμπάνιες,
πρωτοβουλίες πολιτών

openPetition σας υποστηρίζει για την έναρξη μιας αναφοράς: Δημιουργήστε, δημοσιεύστε, συλλέξτε υπογραφές. Έτσι δημιουργείτε την αλλαγή.

Συζητήστε σημαντικά θέματα με άλλους στο κοινοβουλίου και συμβουλέψτε τα μέλη του κοινοβουλίου για τις πολιτικές τους αποφάσεις!

Μαζί με 12.797.154 άτομα, μείνετε ενημερωμένοι για θέματα που σας επηρεάζουν:

Τρέχουσες συλλογές

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

6.823 Υπογραφές
178 ημέρες υπόλοιπο
5.635 Υπογραφές
45 ημέρες υπόλοιπο
3.658 Υπογραφές
37 ημέρες υπόλοιπο
3.516 Υπογραφές
34 ημέρες υπόλοιπο
1.804 Υπογραφές
65 ημέρες υπόλοιπο
1.550 Υπογραφές
380 ημέρες υπόλοιπο
1.386 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα