Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Λουξεμβούργο

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

Δεν υπάρχουν τρέχουσες αναφορές σε αυτήν τη χώρα ( Λουξεμβούργο ).

Δημιουργήστε μια καινούργια αίτηση

Αναφορές σε άλλες χώρες/ΕΕ στην εθνική γλώσσα ( Γερμανικά )

33.084 Υπογραφές
144 ημέρες υπόλοιπο
14.403 Υπογραφές
117 ημέρες υπόλοιπο
12.976 Υπογραφές
54 ημέρες υπόλοιπο
12.190 Υπογραφές
15 ημέρες υπόλοιπο
11.260 Υπογραφές
147 ημέρες υπόλοιπο
11.194 Υπογραφές
124 ημέρες υπόλοιπο
10.718 Υπογραφές
124 ημέρες υπόλοιπο
9.315 Υπογραφές
89 ημέρες υπόλοιπο
8.474 Υπογραφές
78 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα