Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 12 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň sa ľuďom darí vďaka online petíciám. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aká veľká alebo malá je vaša vec.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Aktuálne kolekcie — Rakúsko

Tieto iniciatívy je možno v súčasnosti podpísať. Zoradené podľa počtu podpisov.

8 277 podpisy
zostávajúce
1 939 podpisy
zostávajúce

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz