Váš hlas vytvára zmenu


Platforma pre petície a politický dialóg

Vidíte problém a chcete s tým niečo urobiť? Nie si sám! 13 miliónov ľudí sa zapája do našej platformy, aby aktívne riešili sociálne problémy.

Každý deň majú ľudia úspech s online petíciami. Podporujeme vašu kampaň od vytvorenia až po doručenie.

openPetition je politicky neutrálna, nezisková a nezávislá.
Každému dávame hlas – bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé sú vaše obavy.

Čo by ste dnes chceli zmeniť?

Aktuálne kolekcie — Dánsko

V tejto krajine nie sú momentálne žiadne petície ( Dánsko ).

Vytvorte novú petíciu.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz