Petície, kampane, iniciatívy občanov

openPetition vás podporuje pri začatí petície: Vytvárajte, propagujte a zbierajte podpisy. Takto vytvoríte zmenu.

Diskutujte o dôležitých problémoch s ostatnými v parlamente a poraďte poslancom parlamentu o ich politických rozhodnutiach!

Zostaňte spolu s 12.798.839 ľuďmi informovaní o problémoch, ktoré sa vás týkajú:

Aktuálne kolekcie

Tieto iniciatívy je možno v súčasnosti podpísať. Zoradené podľa počtu podpisov.

Petície v iných krajinách / EÚ v národnom jazyku

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz