Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

Виждате ли проблем и искате да направите нещо по въпроса? Не си сам! 13 милиони души се включват в нашата платформа, за да се занимават активно със социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим.
Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Швейцария

Тези инициативи в момента могат да бъдат подписани. Сортирани по брой подписи.

2 517 Подписи
81 дни оставащи
716 Подписи
77 дни оставащи
645 Подписи
15 дни оставащи
250 Подписи
22 дни оставащи
142 Подписи
59 дни оставащи
67 Подписи
65 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега