Платформа за граждански инициативи, петиции, кампании

openPetition ви помага да създадете своя собствена петиция, да я публикувате и да събирате подписи.

Свържете се с 9.699.885 Хората, за да чуят слуха си.

openPetition ви информира за притесненията на гражданите, които ви засягат.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition ist eine freie und gemeinnützige Plattform, auf der Bürger ein gemeinsames Anliegen öffentlich machen, sich organisieren und in den Dialog mit der Politik treten.

Ние подкрепяме

openPetition International