Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Актуални петиции

117 Подписи
90 дни оставащи
7 306 Подписи
99 дни оставащи
1 345 Подписи
7 дни оставащи
136 Подписи
3 дни оставащи
5 698 Подписи
02.06.2023 г. завършен
2 823 Подписи
08.01.2023 г. завършен

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега