Environment

Nederlandse steun voor de Europese Natuurherstelwet

Petition is directed to
Tweede Kamer der Staten-Generaal
9,306 Supporters
Collection finished
  1. Launched 21/10/2022
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

De Europese natuur staat onder grote druk. Meer dan 80% van de habitats verkeert in slechte staat. Een op tien soorten bijen en vlinders dreigt uit te sterven. De Europese Commissie poogt deze natuurverslechtering te keren met een voorstel voor een Europese natuurherstelwet. Helaas keerden zowel de Nederlandse Minister van LNV als een meerderheid van de Tweede Kamer zich recent tegen het voorgestelde verbod op natuurverslechtering in deze wet.

De ondertekenaars van deze petitie verzoeken de Tweede Kamer en het kabinet haar positie ten aanzien van het Europese voorstel voor een natuurherstelwet te herzien. Wij vragen Nederlandse politici zich in Brussel hard te maken vóór een krachtige wet, die lidstaten verplicht natuurverslechtering tegen te gaan en ecosystemen te herstellen. Van landbouwgebied en zeeën tot bossen en stedelijke omgevingen.

Reason

Het gaat erg slecht met de natuur in Europa. De Europese Commissie kwam daarom eerder dit jaar met een voorstel voor een Europese Natuurherstelwet. Het Nederlandse kabinet dreigt zich daar nu tegen te keren. Teken deze petitie en roep het kabinet op haar positie te herzien en de natuur te steunen!

Thank you for your support, Jeroen Candel from WAGENINGEN
Question to the initiator

This petition has been translated into the following languages

News

Wij moeten zorgen voor een leefbare aarde te beginnen bij ons zelf, maar wel zo dat de Landbouwers weten waar ze aan toe zijn en een ook een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen, er moet een weg gezocht worden zodat iedereen en zeker het milieu/natuur er beter van wordt.

Dus overal waar Jeroen Candel tegen is (motie's die door een democratisch gekozen 2de kamer worden aangenomen) gaat hij maar een petitie tegen starten? Nog effe en ik start een petitie of deze man niet zijn Nederlanderschap ontnomen kan worden....

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now