Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

14 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk. We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Huidige petities

46.461 handtekeningen
76 dagen overblijvend
7.307 handtekeningen
70 dagen overblijvend

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen