Ψηφίσματα στην Ελλάδα

Benachrichtigung über neue Petitionen in Ελλάδα

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region.
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert wird. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.


Ελλάδα Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Ελλάδα?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.


Βασικές πληροφορίες:
Einwohner: 11.260.402
Wahlberechtigt: ~ 8.400.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    22.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα:
Wikipedia: https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα:
Online-Formular Petitionen:
Petition schriftlich an Postadresse:

Email:

Helfen Sie mit, Bürgerbeteiligung zu stärken. Wir wollen Ihren Anliegen Gehör verschaffen und dabei weiterhin unabhängig bleiben.

Jetzt fördern