Ψηφίσματα στην Ελλάδα

Ελλάδα Έλεγχος ψηφίσματος

Πόσο ανοικτές και διαφανείς είναι οι ιστοσελίδες του Ελλάδα?

Πληροφορεί για τις δυνατότητες συμμετοχής

Δυνατή η κατάθεση του ψηφίσματος ηλεκτρονικά

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υποβληθέντα ψηφίσματα.


Βασικές πληροφορίες:
Einwohner: 11.260.402
Wahlberechtigt: ~ 8.400.000
Δεδομένα απαρτίας
Απαρτία ψηφίσματος: (ψήφους)    22.000
Πληροφορίες επικοινωνίας
ιστοσελίδα:
Wikipedia: https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
Κοινοβούλιο:: Liste der Parlamentarier
Δημόσια ψηφίσματα:
Online-Formular Petitionen:
Petition schriftlich an Postadresse:

Email:

Ενημέρωση για νέα ψηφίσματα στη Ελλάδα

Informieren Sie mich über neue Petitionen in dieser Region
Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail für den Zweck der Weiterleitung von Petitionen gespeichert werden. Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen.

Helfen Sie uns unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden