Success
Environment

Nederlandse steun voor de Europese Natuurherstelwet

Petition is directed to
Tweede Kamer der Staten-Generaal
9,308
The petition is accepted.
  1. Launched October 2022
  2. Collection finished
  3. Submitted on 29 Nov 2022
  4. Dialogue
  5. Success

The petition was successful!

Read News

Pro

What are arguments in favour of the petition?

write argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

Wij moeten zorgen voor een leefbare aarde te beginnen bij ons zelf, maar wel zo dat de Landbouwers weten waar ze aan toe zijn en een ook een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen, er moet een weg gezocht worden zodat iedereen en zeker het milieu/natuur er beter van wordt.

4.5

0 Counterarguments
Reply with contra argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.


0 Counterarguments
Reply with contra argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

no nature no food

zonder de natuur kunnen de boeren geen voedsel produceren. Er wordt op een verkeerde manier geproduceerd en dit heeft effect op de gezondheid van de natuur en van onszelf. als de insecten uitsterven, gaan wij 4 jaar daarna. Change or die. Het is geen effect op de lange termijn, binnen enkele jaren gaan we dit heel goed voelen!

2.5

0 Counterarguments
Reply with contra argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

5G insects invertebrates

De sterke uitbreiding van het aantal telecomzendmasten (5G) moet gezien worden als elektrische milieuvervuiling met invloed op de natuur. Aangetoond in veel wetenschappelijke artikelen. Elektrische milieuvervuiling moet naast chemische vervuiling een plaats krijgen op de politieke agenda. In de stad komen bijna geen insecten meer voor. Elektrische vervuiling werkt sluipenderwijs en over generaties heen. Daardoor snel zichtbaar in insecten.

Source: o.a. www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf en phys.org/news/2020-09-mobile-insects-german.html

0.0

0 Counterarguments
Reply with contra argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

Contra

What are the arguments against the petition?

write argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

Dit is wat de minister stelde in de Telegraaf: "Dit betreft een grote uitdaging voor Nederland, bovenop de huidige stikstofproblematiek. Een verslechteringsverbod buiten Natura 2000 leidt tot aanvullende beperkingen voor andere opgaven en tot meer administratieve en bestuurlijke lasten.” (zelf denk ik dat wettelijke bescherming van natuur júist nodig is, omdat politici anders steeds economische belangen boven natuurherstel zullen verkiezen)

Source: www.telegraaf.nl/nieuws/588704984/zorgen-over-nieuwe-brusselse-natuurregels-dit-komt-bovenop-de-huidige-stikstofcrisis

1.7

0 Counterarguments
Reply with contra argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

Gelul

Dus overal waar Jeroen Candel tegen is (motie's die door een democratisch gekozen 2de kamer worden aangenomen) gaat hij maar een petitie tegen starten? Nog effe en ik start een petitie of deze man niet zijn Nederlanderschap ontnomen kan worden....

Source: zie de motie van de 2de kamer

0.5

1 Counterargument
show counter-arguments

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

Niet doen!

Het beschermen van Natura 2000 gebieden in ons dichtbevolkte land leidt al tot problemen in cruciale sectoren van onze maatschappij. Door vergelijkbare eisen te stellen in heel Nederland, gooi je het land volledig op slot gooit. De welvaart neemt af, de werkloosheid stijgt, de problemen met de volkshuisvesting en de armoede nemen verder toe. Alleen maar omdat we elk plantje of diertje dat op dit moment hier leeft per sé willen beschermen. Dat is geen natuurbescherming, maar culivering!

0.4

0 Counterarguments
Reply with contra argument

By publishing my post, I accept the terms of use and privacy policy from openPetition. Insults, defamations and untrue statements of fact are reported.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now