Success
Environment

Nederlandse steun voor de Europese Natuurherstelwet

Petition is directed to
Tweede Kamer der Staten-Generaal
9,308
The petition is accepted.
  1. Launched October 2022
  2. Collection finished
  3. Submitted on 29 Nov 2022
  4. Dialogue
  5. Success

The petition was successful!

Read News

11/29/22, 10:42 AM EST

Lieve mensen,

Ik mocht vandaag de petitie voor een ambitieuze Europese natuurherstelwet aanbieden aan de LNV-Commissie van de Tweede Kamer. Er waren kamerleden van VVD, PvdA, PvdD, CU, GroenLinks en SGP aanwezig; D66 en CDA verontschuldigden zich voor hun afwezigheid maar hebben wel kennis genomen van de petitie. Nu maar hopen dat de politiek ons signaal oppakt, en zich hard zal maken voor natuurherstel!

Iedereen heel erg bedankt voor alle handtekeningen en steunbetuigingen, was fantastisch om te zien! 🙏🏼💚

Hartelijke groet,
Jeroen


11/18/22, 2:01 AM EST

Lieve mensen,

Vandaag bereikten we de einddatum van het ondertekenen van onze petitie voor een krachtige Europese natuurherstelwet. Ontzettend bedankt voor uw handtekening! Het doel van 20.000 is helaas niet behaald, maar met een kleine 10.000 kunnen we toch een krachtig signaal aan de politiek afgeven. Het is ons nu al gelukt om een serieus politiek debat over de natuurherstelwet af te dwingen, een belangrijk begin.

Ik wacht nog op een definitief ja-woord van de griffie, maar het lijkt erop dat ik de petitie eind deze maand mag aanbieden aan de LNV-Commissie (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) van de Tweede Kamer. Ik zal deze dan ook doorsturen aan Minister van der Wal. Ik houd u via dit kanaal op de hoogte.

Hoewel de petitie hiermee tot een eind komt, is het wetgevingstraject natuurlijk pas net begonnen. Blijft u daarom vooral actief op sociale media, door brieven te schrijven naar politici, etc.! Veel medeburgers hebben helaas weinig oog voor dit soort belangrijke Europese wetgeving, maar dat betekent tegelijkertijd dat elke stem die zich wél uitspreekt ook gehoord wordt. Ik kan van mijn kant beloven dat ik de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel met een kritisch oog zal blijven volgen, en politici zal blijven oproepen de enorme biodiversiteitscrisis waarin Nederland en Europa verkeren een halt toe te roepen.

Hartelijke groet, en tot een volgende actie!

Jeroen


11/9/22, 1:07 PM EST

Lieve mensen,

Vandaag een mooie nieuwe steunbetuiging: ook Natuurmonumenten roept op tot ondertekening van de petitie: www.natuurmonumenten.nl/nieuws/natuurmonumenten-voor-de-europese-natuurherstelwet

Eerder deze week verscheen ook een steunbericht op de website van de natuur- en milieufederaties: www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/steun-natuurherstel-en-teken-de-petitie/

En ik sprak met de Europese nieuwswebsite Arc2020 over het Nederlandse verzet tegen de natuurherstelwet: www.arc2020.eu/whos-afraid-of-nature-restoration-law-under-pressure/

Hopelijk leidt het weer tot een flink aantal nieuwe handtekeningen!

Hartelijke groet
Jeroen


11/4/22, 2:07 PM EDT

Lieve mensen,

Terwijl we langzaam richting de 10.000 handtekeningen klimmen, ontvingen we vandaag een mooie nieuwe steunbetuiging: ook de Dierenbescherming schaart zich achter de petitie! Hun toelichting en oproep is hier te lezen: www.dierenbescherming.nl/actueel/zwak-natuurwet-niet-af

Eerder deze week besteedde ook nieuwsplatform Brusselse Nieuwe aandacht aan de petitie: brusselsenieuwe.nl/onenigheid-tussen-natuurorganisaties-en-kabinet-over-europese-plannen-voor-natuurherstel/

Hopelijk leidt het weer tot een golf aan nieuwe handtekeningen. Blijf het woord ook vooral verspreiden, en geniet van de natuur dit weekend!

Jeroen


10/31/22, 5:46 AM EDT

Lieve mensen,

We zijn de 5000 ondertekenaars inmiddels ruim voorbij, fantastisch! Of we het doel van 20.000 handtekeningen nu halen of niet (hoop het van harte!), met de duizenden handtekeningen die we al verzameld hebben kunnen we zeker een sterke boodschap overbrengen aan Den Haag.

Vandaag ook een mooi bericht op Nature Today over de natuurherstelwet en de petitie, zie: www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29944

Zoals altijd: ga vooral door met het verspreiden van het woord!

Hartelijke groet,
Jeroen


10/28/22, 10:22 AM EDT

Lieve mensen,

Bijna bij de 5000 handtekeningen, een hele mijlpaal!

Vandaag stond er een erg mooie column over de Europese natuurherstelwet (en het Nederlandse verzet daartegen) van de Wageningse ecoloog Patrick Jansen in Trouw: www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/de-europese-natuurherstelwet-verdient-warme-steun~bb903bd1/

Patrick legt het belang van de petitie uitstekend uit:

"Onze overheid spreekt mooie woorden over natuurherstel en een natuurpositieve economie. Maar als puntje bij paaltje komt, kiest ze de kant van bouwers en vervuilers. De geschiedenis leert immers dat natuur zonder wettelijke bescherming meestal het onderspit delft, omdat korte-termijn economische belangen voorgaan. Nederland, qua natuurbescherming het slechtste jongetje van de Europese klas, doet loze beloften."

Blijf het woord daarom vooral verspreiden!

Groet en goed weekend,
Jeroen


10/27/22, 3:09 AM EDT

Lieve mensen,

Gisteren hebben we weer een aantal mooie en belangrijke steunbetuigingen mogen ontvangen. Zo wijdde de Vogelbescherming een uitgebreid artikel aan de natuurherstelwet en de petitie op haar website: www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/steun-de-nieuwe-eu-natuurherstelwet

Ook LandschappenNL deelde een oproep tot het tekenen van de petitie: www.landschappen.nl/nieuws/oproep-tot-tekenen-petitie-over-natuurbeleid

O.a. Natuur & Milieu en Johan Vollenbroek, bekend van de stikstofrechtzaken, deelden een steunbetuiging op Twitter.

In Wageningen werd eergisteren het netwerk Scientists4Future afgetrapt, waar de petitie ook aan bod kwam: www.resource-online.nl/index.php/2022/10/26/aftrap-scientists4future-wageningen/

Nadat het aantal even wat stagneerde, heeft al deze steun er voor gezorgd dat er weer honderden handtekeningen zijn bijgekomen! Het laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is om het woord te blijven verspreiden. Alle hulp daarbij is zeer welkom!

Jeroen


10/25/22, 2:55 AM EDT

Lieve mensen,

Na 3 dagen stond de teller al op meer dan 3000 stemmen, geweldig! De uitdaging blijft - gezien het gebrek aan media-aandacht - om het momentum vast te houden.. Blijf vrienden, familie en collega's daarom vooral mobiliseren! De steun van o.a. WNF, Greenpeace en de Zoogdiervereniging op Twitter hielp al enorm!

Ik kreeg ook van verschillende mensen de vraag waarom de minister en een meerderheid van de Tweede Kamer eigenlijk tegen het verslechteringsverbod in de Wet Natuurherstel zijn. De minister zei daarover in de Telegraaf: "De plicht dat planten- en diersoorten buiten Natura2000-gebieden [binnen Natura2000 is al beschermd door de Europese habitatrichtlijn; opm. Jeroen] niet mogen verslechteren betreft een grote uitdaging voor Nederland, bovenop de huidige stikstofproblematiek. Een verslechteringsverbod buiten Natura 2000 leidt tot aanvullende beperkingen voor andere opgaven en tot meer administratieve en bestuurlijke lasten.” Het moge inmiddels duidelijk zijn dat ik en vele van de ondertekenaars die wettelijke bescherming juist nódig achten, omdat politici anders korte-termijn economische belangen steeds de voorkeur zullen geven boven natuurherstel en een fundamentele verduurzaming van de economie. Het stuk in de Telegraaf is hier te lezen: www.telegraaf.nl/nieuws/588704984/zorgen-over-nieuwe-brusselse-natuurregels-dit-komt-bovenop-de-huidige-stikstofcrisis

Voor wie ook in het Engels leest, gisteren verscheen een mooi stuk op de website van the Guardian, over de enorme lobby van bedrijven en de Europese landbouwkoepel tégen biodiversiteitswetgeving. Het laat nog maar eens zien tegen welke krachten we het opnemen, en waarom het zo belangrijk is ons uit te spreken. Het stuk is hier te vinden: www.theguardian.com/environment/2022/oct/24/business-groups-block-action-that-could-help-tackle-biodiversity-crisis-aoe?CMP=share_btn_link

Overigens kunt u natuurlijk ook op andere manieren dan middels deze petitie invloed uitoefenen op de politiek. In de bijgevoegde afbeelding ziet u welke partijen vóór de motie Van der Plas (dus tegen het verslechteringsverbod in de wet) stemden. Mocht u lid zijn van een van deze partijen, of mensen kennen die actief zijn in die partijen, schrijf of spreek hen dan vooral aan om te vragen hun positie te herzien. En partijen die al tégen de motie waren mogen zich ook best nog wat feller uitspreken!

Ik heb inmiddels ook contact gelegd met de griffie van de LNV-commissie van de Tweede Kamer om te vragen of ik de petitie daar mag aanbieden. Dat mág, volgende week wordt de datum bekendgemaakt.

Dat waren de laatste ontwikkelingen weer. Hartelijk dank voor alle inzet en steunberichten! Laten we vooral zo doorgaan!

Jeroen


10/23/22, 7:41 AM EDT

Lieve mensen,

De steun voor de petitie voor de Europese natuurherstelwet neemt snel toe: na twee dagen zijn we de 2000 handtekeningen ruimschoots gepasseerd! Als we het momentum vast weten te houden dan moet het doel van 20.000 handtekeningen zeker haalbaar zijn. Blijf het woord daarom verspreiden!

Onder de ondertekenaars ook veel wetenschappers, politici en betrokken ondernemers. Gisteren ontvingen we bijvoorbeeld op Twitter een mooie steunbetuiging van klimatoloog en weerpresentator Reinier van den Berg, die het grote belang van grootschalig natuurherstel onderstreepte. En natuurlijk, een petitie is “maar” een petitie, maar er staat teveel op het spel om ons niet uit te spreken; laten we er in ieder geval voor zorgen dat onze politici de wet serieus gaan nemen, en niet zonder enige vorm van debat terzijde schuiven zoals deze week gebeurde. Persoonlijke steunbetuigingen, zoals die van Reinier, werken enorm goed om meer mensen te bereiken. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, schrijf/maak vooral een persoonlijk bericht op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok of een van de vele andere kanalen! En mensen er in levende lijve over vertellen kan natuurlijk ook!

De afgelopen dagen kreeg ik de nodige vragen van ondertekenaars over waar die matuurherstelwet nu precies over gaat. Veel mensen weten wel dát het slecht gaat met de natuur en het wetsvoorstel heel belangrijk is, maar wat staat er nu precies in? Op deze pagina van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Brussel staat het belang en de inhoud van het wetsvoorstel goed uitgelegd: netherlands.representation.ec.europa.eu/nieuws/europese-green-deal-wet-natuurherstel-voor-mens-klimaat-en-planeet-2022-06-22_nl Wellicht helpt om nog meer goede argumenten te bedenken!

Nogmaals heel erg bedankt voor de steun, en keep up the spirit!

Jeroen


10/22/22, 6:46 AM EDT

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor jullie steun aan de petitie om Nederlandse politici te vragen de Europese natuurherstelwet te ondersteunen! Hartverwarmend ook om alle ondersteunende berichten op sociale media te lezen! Ga daar vooral mee door, want we maken pas indruk in Den Haag als we een flink aantal handtekeningen kunnen overhandigen (idee is om de petitie bij de Tweede Kamer commissie over landbouw en natuur aan te bieden). Binnen een dag zitten we al op 1000+, dus wie weet waar we over een maand kunnen eindigen!

Tot nu toe is er helaas nul media-aandacht voor het Nederlandse verzet tegen de natuurherstelwet. We zullen ons daarom van onderop moeten organiseren en het woord als een olievlek moeten verspreiden, zodat journalisten en politici niet langer om het onderwerp heen kunnen. Elke tweet, post en app telt, en wellicht ken je mensen of organisaties die zich aan dit doel willen verbinden? Wat is er nu immers belangrijker dan het redden van onze biodiversiteit?

Hieronder ook een bericht dat je kunt delen op whatsapp. Misschien zit niet iedereen op zo’n app te wachten, maar de natuur heeft lang genoeg gewacht..

Nogmaals super bedankt voor alle hulp, ga daar vooral mee door!

Jeroen

Whatsapp bericht:
Lieve (natuur)vrienden, een verzoek om jullie hulp! Het gaat niet goed met de Europese natuur: 80% van de habitats verkeert in slechte staat, en veel bijen en vlinders staan op uitsterven. De Europese Commissie heeft daarom eerder dit jaar een voorstel voor een ambitieuze Europese natuurherstelwet gedaan. Helaas hebben de Nederlandse minister van LNV en een meerderheid van de Tweede Kamer zich deze week tegen die wet uitgesproken.. :( Het is echter nog niet te laat! De onderhandelingen in Brussel zijn pas net begonnen, en wie weet kan een krachtig signaal van bezorgde burgers de positie van de Nederlandse politiek nog keren. Spreek je uit en teken de petitie: www.openpetition.eu/nl/petition/online/nederlandse-steun-voor-de-europese-natuurherstelwet wil je nog meer doen? Stuur dit bericht dan door naar vrienden, collega’s en familie. Alvast hartelijk dank voor je steun! 💚


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now