Environment

Houd Daniken Levend!

Petition is directed to
Parlement
7,272 supporters
73% achieved 10,000 for collection target
7,272 supporters
73% achieved 10,000 for collection target
 1. Launched 07/12/2023
 2. Time remaining > 9 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Natuurmonumenten, de beheerder van het gebied op en rond de Danikerberg is van plan om 10 van de 21 hectare in te richten als natuurbegraafplaats. Deze enorme aantasting van het gebruik door anderen is onacceptabel. Uw handtekening geeft u inspraak in deze plannen!

Reason

Welkom bij de petitie van actiegroep "Houd Daniken Levend"!

Crowdfunding: https://whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend

Website: https://houddanikenlevend.nl/

Op 23 november 2023 nam ik deel aan een bijeenkomst waar Natuurmonumenten haar plannen voor de Danikerberg presenteerde. De bijeenkomst vond plaats in de Biesenhof. Op basis van de uitnodiging per e-mail had ik de indruk dat de focus van de bijeenkomst lag op het bespreken van plannen voor de Danikerberg, met een natuurbegraafplaats als slechts een element daarvan. Dit bleek echter niet juist te zijn, aangezien de aanleg van een natuurbegraafplaats het volledige plan omvat.

Natuurmonumenten heeft al verschillende overleggen gehad met onder andere de Gemeente Beekdaelen en de provincie. Er is al een ontwerpschets voor de natuurbegraafplaats gereed. Hoewel het concept mooi wordt gepresenteerd met nadruk op woorden als "natuur" en "recreatie", kunnen de hoofdpunten als volgt worden samengevat.

Een zeer groot gedeelte van Daniken (10 van de 21 hectare) wordt onderdeel van de natuurbegraafplaats

De "hub" van de begraafplaats, met faciliteiten zoals gebouwen en parkeerplaatsen, zal zich rond het Plinthos-gebouw bevinden. Er wordt ook een "ontmoetingsplek" gepland aan de oostkant van het bos. Binnen het gebied wil Natuurmonumenten verschillende "verduurzamingsprojecten" uitvoeren, zoals het creëren van open plekken, het transformeren van akkers naar "kruidig grasland", het versterken van holle wegen, en het verbeteren van de gelaagdheid van het bos.

Hoewel deze projecten positief klinken, lijken ze vooral gericht te zijn op het faciliteren van het gebruik van het gebied als natuurbegraafplaats en bieden ze weinig voordelen voor andere gebruikers van het gebied. Na het stellen van vervolgvragen over de gevolgen voor andere gebruikers, kwam naar voren dat de impact ervan niet positief is.

Alle vormen van recreatie zullen drastisch moeten worden aangepast vanwege de begrafenissen die zullen plaatsvinden. Het gebruik van het gebied moet worden gecoördineerd en beperkt om verstoring van begrafenissen te voorkomen. Algemeen recreëren en gebruik van het gebied zal worden beperkt door de aanleg van "gebruiks routers" en een aanpak waarbij men "niet buiten de paden" mag gaan.

De aanwezigheid van graven overal in het gebied zal een ingrijpende impact hebben op de beleving. Het is begrijpelijk dat mensen, vooral kinderen, het als onprettig zullen ervaren om door een bos of veld te wandelen waar her en der menselijke resten zijn begraven, ongeacht of deze plekken gemarkeerd zijn.

Als deze voorgenomen plannen ten uitvoer worden gebracht, zullen de huidige gebruikers van het betreffende gebied aanzienlijke gevolgen ondervinden. Het is daarom van cruciaal belang dat er op een heldere en doelgerichte wijze bezwaar wordt gemaakt. Neem contact op met het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede met de diverse leden en fracties in de gemeenteraad, en benadruk overtuigend dat deze plannen onaanvaardbaar zijn.

Het is van belang dat de diverse gebruikers van dit gebied een evenredige inspraak krijgen. Uw handtekening geeft een duidelijk signaal aan Natuurmonumenten dat de schaal van hun huidige plan niet acceptabel is.

Ik ben al in contact met lokale politici, Natuurmonumenten zelf alsmede andere belangengroepen om te zorgen dat de plannen aangepast worden tot een acceptabel niveau.

Thank you for your support, Evert Bopp from Geleen
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

News

 • Geachte,

  In verband met de recente ontwikkelingen en het tijdelijk stilleggen van de plannen door Natuurmonumnten gaat de geplande informatieavond op 21 februari in Sweikhuizen NIET door.

  De informatieavond in Munstergeleen op 28 februari gaat wel door! Op die avond bespreken wij het vervolg van onze campagne.

  Met vriendelijke groet, Evert Bopp.
  Namens Actiegroep Houd Danuiken Levend.

 • "Het plan voor een natuurbegraafplaats bij Daniken bij Geleen gaat de ijskast in. De actiegroep Houd Daniken Levend verzet zich al lange tijd tegen de plannen. De gesprekken tussen initiatiefnemers en de omgeving liggen nu stil."

  Recentelijk heeft Natuurmonumenten aangekondigd dat zij het lopende project tijdelijk stilleggen, een beslissing die heeft geresulteerd in een golf van reacties en discussies. Het citaat hierboven illustreert een van de vele meningen die naar voren zijn gekomen, waarbij Natuurmonumenten beweert dat polarisatie en verspreiding van onjuiste informatie de dialoog hebben bemoeilijkt.

  Voor wie het verloop van onze campagne in de afgelopen maanden heeft gevolgd, is het duidelijk dat de oorzaak van polarisatie en misinformatie... further

Ik wandel graag door het danikerbos en kom er ook vaker met de kinderen. Er zijn niet veel hellingbossen in Nederland; en in de buurt van Geleen is dit een van de weinige bossen. Daarom vind ik het belangrijk dat het bos sowieso blijft. Dat er nog wel verbetering van het bos nodig is zie ik wel, maar niet dmv een natuurbegrfplts. Ik ben tegen verdere beperking van toegang tot het gebied en het voelt gewoon niet goed als er graven in het bos zijn; dat maakt het gebied echt minder aantrekkelijk.

Ik hou van bos daarom vind ik dat het Danikerbos moet blijven

Why people sign

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now