Environment

Houd Daniken Levend!

Petition is directed to
Parlement
7,308 supporters
73% achieved 10,000 for collection target
7,308 supporters
73% achieved 10,000 for collection target
 1. Launched December 2023
 2. Time remaining > 5 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Natuurmonumenten, de beheerder van het gebied op en rond de Danikerberg is van plan om 10 van de 21 hectare in te richten als natuurbegraafplaats. Deze enorme aantasting van het gebruik door anderen is onacceptabel. Uw handtekening geeft u inspraak in deze plannen!

Reason

Welkom bij de petitie van actiegroep "Houd Daniken Levend"!
Crowdfunding: https://whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend
Website: https://houddanikenlevend.nl/
Op 23 november 2023 nam ik deel aan een bijeenkomst waar Natuurmonumenten haar plannen voor de Danikerberg presenteerde. De bijeenkomst vond plaats in de Biesenhof. Op basis van de uitnodiging per e-mail had ik de indruk dat de focus van de bijeenkomst lag op het bespreken van plannen voor de Danikerberg, met een natuurbegraafplaats als slechts een element daarvan. Dit bleek echter niet juist te zijn, aangezien de aanleg van een natuurbegraafplaats het volledige plan omvat.
Natuurmonumenten heeft al verschillende overleggen gehad met onder andere de Gemeente Beekdaelen en de provincie. Er is al een ontwerpschets voor de natuurbegraafplaats gereed. Hoewel het concept mooi wordt gepresenteerd met nadruk op woorden als "natuur" en "recreatie", kunnen de hoofdpunten als volgt worden samengevat.
Een zeer groot gedeelte van Daniken (10 van de 21 hectare) wordt onderdeel van de natuurbegraafplaats
De "hub" van de begraafplaats, met faciliteiten zoals gebouwen en parkeerplaatsen, zal zich rond het Plinthos-gebouw bevinden. Er wordt ook een "ontmoetingsplek" gepland aan de oostkant van het bos. Binnen het gebied wil Natuurmonumenten verschillende "verduurzamingsprojecten" uitvoeren, zoals het creëren van open plekken, het transformeren van akkers naar "kruidig grasland", het versterken van holle wegen, en het verbeteren van de gelaagdheid van het bos.
Hoewel deze projecten positief klinken, lijken ze vooral gericht te zijn op het faciliteren van het gebruik van het gebied als natuurbegraafplaats en bieden ze weinig voordelen voor andere gebruikers van het gebied. Na het stellen van vervolgvragen over de gevolgen voor andere gebruikers, kwam naar voren dat de impact ervan niet positief is.
Alle vormen van recreatie zullen drastisch moeten worden aangepast vanwege de begrafenissen die zullen plaatsvinden. Het gebruik van het gebied moet worden gecoördineerd en beperkt om verstoring van begrafenissen te voorkomen. Algemeen recreëren en gebruik van het gebied zal worden beperkt door de aanleg van "gebruiks routers" en een aanpak waarbij men "niet buiten de paden" mag gaan.
De aanwezigheid van graven overal in het gebied zal een ingrijpende impact hebben op de beleving. Het is begrijpelijk dat mensen, vooral kinderen, het als onprettig zullen ervaren om door een bos of veld te wandelen waar her en der menselijke resten zijn begraven, ongeacht of deze plekken gemarkeerd zijn.
Als deze voorgenomen plannen ten uitvoer worden gebracht, zullen de huidige gebruikers van het betreffende gebied aanzienlijke gevolgen ondervinden. Het is daarom van cruciaal belang dat er op een heldere en doelgerichte wijze bezwaar wordt gemaakt. Neem contact op met het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede met de diverse leden en fracties in de gemeenteraad, en benadruk overtuigend dat deze plannen onaanvaardbaar zijn.
Het is van belang dat de diverse gebruikers van dit gebied een evenredige inspraak krijgen. Uw handtekening geeft een duidelijk signaal aan Natuurmonumenten dat de schaal van hun huidige plan niet acceptabel is.
Ik ben al in contact met lokale politici, Natuurmonumenten zelf alsmede andere belangengroepen om te zorgen dat de plannen aangepast worden tot een acceptabel niveau.

Thank you for your support, Evert Bopp from Geleen
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

News

 • Beste vrienden van Daniken,

  Allereerst wensen we jullie een zalig paasfeest toe!

  Het is een tijdje stil geweest rond Daniken in de publieke sfeer. Echter, achter de schermen zijn we hard blijven werken aan acties en plannen om Daniken levend te houden. Voordat we daar meer over vertellen, willen we jullie vragen om een bijdrage te leveren aan de kosten van onze campagne. Er moeten onder andere nieuwe flyers worden gedrukt en dit brengt kosten met zich mee. Uw donaties zullen goed worden besteed. Het feit dat we in slechts 3 maanden campagnevoeren Natuurmonumenten hebben gedwongen om hun plannen stil te leggen, is hiervan het bewijs. Donaties kunnen worden gedaan via onze crowdfundingpagina: whydonate.com/nl/fundraising/houd-daniken-levend

  Binnenkort... further

Ik wandel graag door het danikerbos en kom er ook vaker met de kinderen. Er zijn niet veel hellingbossen in Nederland; en in de buurt van Geleen is dit een van de weinige bossen. Daarom vind ik het belangrijk dat het bos sowieso blijft. Dat er nog wel verbetering van het bos nodig is zie ik wel, maar niet dmv een natuurbegrfplts. Ik ben tegen verdere beperking van toegang tot het gebied en het voelt gewoon niet goed als er graven in het bos zijn; dat maakt het gebied echt minder aantrekkelijk.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

Omdat ik ben voor het in ere houden van de natuur. Dit gebied graag gewoon natuur laten zijn svp. Niet alles hoeft voor mij functuoneel te zijn. Er is al zo weinig groen gebied.
We wandelen hier graag en gun iedereen verbinding met het groen zoals het is.

Heb ervaring met the looks van een natuurbegraafplaats! Na paar jaar: Vuilnisbelt!! Dit is hierna geen natuur meer, niet voor mens en dier, overal plastic , kleuren, flikkerende en rinkelende rommel. Begraaf svp dierbaren op een begraafplaats of laat je uitstrooien in de wind in de natuur maar belast je omgeving niet met deze nieuwe vorm van materiele uiting geven van je verdriet!

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now