Платформа за граждански инициативи, петиции, кампании

openPetition ви помага да създадете своя собствена петиция, да я публикувате и да събирате подписи.

Свържете се с 11.017.172 Хората, за да чуят слуха си.

openPetition ви информира за притесненията на гражданите, които ви засягат.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

Ние подкрепяме

openPetition International