Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Текущи колекции — Лихтенщайн

Няма текущи петиции в тази държава ( Лихтенщайн ).

Създайте нова петиция.

Петиции в други държави/ЕС на националния език (Немски)

236 698 Подписи
46 дни оставащи
46 538 Подписи
50 дни оставащи
43 281 Подписи
52 дни оставащи
40 138 Подписи
21 дни оставащи
21 427 Подписи
76 дни оставащи
18 426 Подписи
46 дни оставащи
11 795 Подписи
168 дни оставащи

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега