Framställningar, kampanjer,
medborgarinitiativ

openPetition stöder dig när du startar en framställning: Skapa, publicera, samla in signaturer. Det är så du skapar förändring.

Diskutera viktiga frågor med andra i parlamentet och råda parlamentsledamöter om deras politiska beslut!

Håll dig informerad om problem som påverkar dig tillsammans med 12.798.807

Aktuella insamlingar

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

139 Signaturer
16 dagar återstående

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu