Plattform för medborgarinitiativ, petitioner och kampanjer

openPetition hjälper dig att skapa en egen petition, få den att nå ut och bli signerad.

Anslut dig till 11.022.984 människor för att göra dina frågor hörda.

openPetition informerar dig om medborgares frågor som berör dig.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

Vi stöder

openPetition International