Region: Poland
Science

o odwołanie Ministra Edukacji I Nauki Przemysława Czarnka

Petition is directed to
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
91.355 Supporters
91% achieved 100.000 for collection target
 1. Launched 02/11/2020
 2. Time remaining 5 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

My, niżej podpisane członkinie i członkowie społeczności akademickiej polskich uczelni wyższych, jak również osoby związane z edukacją na wszystkich szczeblach oraz te, którym na sercu leży los polskiej edukacji, wyrażamy głębokie oburzenie ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki pana dr hab. Przemysława Czarnka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wypowiedzi te miały charakter otwartych gróźb pozbawiania środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Deklaracje takie postrzegamy jako poważne zagrożenie dla wolności i wartości akademickich, jakie winny leżeć u źródeł akademickiego etosu. Można bez cienia wątpliwości uznać, że zapowiedzi ministra Czarnka noszą znamiona szantażu, na co nie ma i nie może być naszej zgody.

Minister Czarnek swoją postawą oraz wypowiedziami jeszcze sprzed nominacji na ministra wzbudzał liczne kontrowersje natury etycznej. Jednak w ostatnim czasie, już po nominacji, dopuścił się wypowiedzi, które nie tylko naruszają podstawową wolność myśli i postaw, winną cechować środowiska akademickie, ale również noszą wszelkie znamiona instytucjonalnego szantażu, skierowanego przeciw polskim uczelniom. Komentując wsparcie, jakiego udzieliły polskie uniwersytety pracownikom i studentom pragnącym wziąć udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pan minister zagroził jednostkom wspierającym konsekwencjami finansowymi, wprost sugerując, że postawa taka zaważy na przydzielaniu środków na badania. Jest to działanie w najnowszej historii Polski absolutnie bezprecedensowe, godzące w autonomię i swobodę poglądów na polskich uczelniach. Groźby takie przywodzą na myśl jak najgorsze praktyki rodem z czasów komunistycznych i nie sposób nazwać ich inaczej niż zastraszaniem społeczności akademickiej. Zgoda na takie działania może skutkować zaprzepaszczeniem wysiłków wielu ludzi pracujących nad zwiększeniem umiędzynarodowienia naszej uczelni, a wręcz wykluczeniem jej z międzynarodowych mechanizmów finansowania i wymiany naukowej.

Reason

Poniżej zamieszczamy kilka wypowiedzi ministra Czarnka, które uważamy za szczególnie oburzające, nieakceptowalne, a także w sposób oczywisty sprzeczne z wszelkimi standardami współczesnej demokracji:

„Z naszych informacji wynika, że 15 uczelni wyższych w Polsce wyraziło poparcie dla strajku. Ale we Wrocławiu i Gdańsku wprowadzono godziny rektorskie i zachęcono studentów, by wyszli na ulice. To skandaliczna i nieodpowiedzialna decyzja władz uczelni. (...) Proszę nie zapominać, że ja mam kompetencje do rozdzielania środków inwestycyjnych dla uczelni, środków na badania i granty. Takie wnioski leżą u nas w ministerstwie. I nie mam wątpliwości, że będziemy musieli również brać pod uwagę to, co dzieje się na uczelniach, które narażają ludzi na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.” (TVP INFO, 29 października 2020)

„Bardzo często rektorzy (...) kompletnie nie wszczynają postępowań w sprawach choćby takich, jak widzieliśmy na ulicach ostatnio, a nie są to jedyne przypadki, kiedy rzeczywiście skandaliczne zachowania naukowców o światopoglądach lewicowo-liberalnych w ogóle nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją.” (Polskie Radio 24, 31 października 2020)

(O konsekwencjach dla uczelni wspierających protesty) „Trwają analizy, a minister edukacji i nauki ma swoje kompetencje i oddziaływania zgodne z prawem, w tym m.in. środki administracyjne, jeśli oczywiście dochodzi do łamania prawa oraz decyzje dotyczące finansów. Niewątpliwie tego rodzaju działania nieodpowiedzialne i niezgodne z prawem będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez ministra.” (Polskie Radio 24, 31 października 2020)

„Pierwszego dziecka nie rodzi się w wieku 20-25 lat, tylko około trzydziestki. To ile tych dzieci można urodzić? Takie są konsekwencje, jeśli tłumaczy się kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana”. (Katolicki Uniwersytet Lubelski, IIII Międzynarodowy Kongres „Ruchu Europa Christi”, 16 października 2019)

Wolność i swoboda przekonań są fundamentem działania nie tylko jednostek edukacyjnych na każdym poziomie kształcenia, ale i demokratycznego społeczeństwa w ogóle. W naszych społecznościach akademickich jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje o charakterze światopoglądowym, bez ograniczania którejkolwiek ze stron prawa do wypowiedzi. Działania ministra Czarnka stoją w rażącej sprzeczności z tymi standardami i stanowią jawne naruszenie demokracji i wolności słowa na polskich uczelniach. Niezależnie myślący naukowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie powinni być siłą i przyszłością nowoczesnego państwa. Pozbawianie nas wolności poglądów i wypowiedzi, w dodatku za pomocą finansowego szantażu, może mieć opłakane skutki w skali tak krajowej, jak i międzynarodowej.

W związku z powyższym żądamy od władz państwowych natychmiastowego zdymisjonowania ministra Czarnka i wyznaczenia na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki osoby rozumiejącej podstawowe standardy demokratyczne i cieszącej się szacunkiem i uznaniem w środowisku naukowym.

Thank you for your support, Paweł Dybała from Kraków
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version

News

 • Szanowni Państwo,

  uprzejmie dziękujemy za podpisanie się pod petycją o odwołanie dr hab. Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.

  Sukces petycji przerósł nasze oczekiwania. Uzyskała ona wsparcie ponad 88 tysięcy osób, którym leży na sercu los polskiej edukacji na wszystkich szczeblach. Lista podpisów została wydrukowana i przekazana wczoraj (17.11.2020) przedstawicielom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu.

  W tym momencie czekamy na reakcję ze strony władz. W przypadku niespełnienia naszego postulatu, przystąpimy do kolejnych, bardziej stanowczych działań.
  Tymczasem zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie będą zamieszczenie wszystkie najbardziej aktualne informacje i komunikaty:

  www.facebook.com/stopdementazowiedukacji

  Pozdrawiamy... further

 • Heute wurde die Petition offiziell eingereicht.

 • Zmiany w petycji

  on 15 Nov 2020

Jego wypowiedzi są seksistowskie i homofobiczne. Zgodnie z jego poglądami należałoby zakazać czytania Uczty Platona, zawierającej silne akcenty homoerotyczne. Ponadto na liście autorów zakazanych powinni znaleźć się m.in.: Wittgenstein, Alan Turing, Tomasz Mann, Gombrowicz, a może nawet bł. kard. John Henry Newman. Według ministra kobiety powinny rodzić dzieci, a nie realizować się naukowo, zatem Maria Curie Skłodowska (naukowiec, ale i matka), Edyta Stein (zakonnica-filozof), czy prof. Izydora Dąmbska (polska badaczka filozofii nowożytnej) nie mają racji bytu. "Koń jaki jest każdy widzi".

*** Lamparta

Why people sign

 • Łanięta

  46 minutes ago

  Petycja jest dla mnie bardzo ważna. Z całym szacunkiem, uważam że Pan Czarnek jest najmniej odpowiednim człowiekiem do pełnienia funkcji, jaka została mu powierzona. Człowiek o tak wąskich i antytolerancyjnych poglądach tylko hamuje rozwój szkolnictwa i nauki przez pryzmat swoich poglądów i partii do której należy . Pieniądze, które wydaje są marnotrawione na rzeczy, których celem jest szerzenie nienawiści wśród społeczeństwa. Osoba ta nie ma na celu rozwoju nauki i szkolnictwa tylko wepchanie młodym ludziom na siłę swojego światopoglądu i karanie, jeżlei ktoś ma własne zdanie. Jako osoba należąca do społeczności akademickiej, zdająca sobie sprawę z jej niedofinansowania i z ułomności systemu edukacji podstawowej nie mogę słuchać wypowiedzi tego człowieka. W przypadku, kiedy ta petycja przejdzie bez echa, jak większość - bez zawahania wyjadę z tego kraju, gdzie nikt nie hamuje rozwoju i nauki swoim zamkniętym światopoglądem.

 • 6 hours ago

  Mam dzieci

 • Barbara Radwanska 38 -200 Jaslo

  8 hours ago

  Dla poleprzenia warunków nauki wszystkich dzieci ale tez ich rodzicow i dla całej POLSKI !

 • 10 hours ago

  I feel ashamed that such person with no competences, lack of experience in educational sector and poor academical backgroud is currently holding position of the Minister of Education and Science in Poland. I want him to replaced by an experienced person who has relevant competences, expertise in both education and science, and mosty who has a friendly and professional attitude towards teachers, students, academical workers and all citizens, residents in Poland.

 • 50-571

  13 hours ago

  Dla wolnej Polski.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/pl/petition/online/o-odwolanie-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international