Region: Poland
Science

o odwołanie Ministra Edukacji I Nauki Przemysława Czarnka

Petitioner not public
Petition is directed to
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
93,433 supporters

Petitioner did not submit the petition.

93,433 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2020
 2. Collection finished
 3. Submitted on 16 Nov 2020
 4. Dialogue
 5. Failed

My, niżej podpisane członkinie i członkowie społeczności akademickiej polskich uczelni wyższych, jak również osoby związane z edukacją na wszystkich szczeblach oraz te, którym na sercu leży los polskiej edukacji, wyrażamy głębokie oburzenie ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki pana dr hab. Przemysława Czarnka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wypowiedzi te miały charakter otwartych gróźb pozbawiania środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Deklaracje takie postrzegamy jako poważne zagrożenie dla wolności i wartości akademickich, jakie winny leżeć u źródeł akademickiego etosu. Można bez cienia wątpliwości uznać, że zapowiedzi ministra Czarnka noszą znamiona szantażu, na co nie ma i nie może być naszej zgody.

Minister Czarnek swoją postawą oraz wypowiedziami jeszcze sprzed nominacji na ministra wzbudzał liczne kontrowersje natury etycznej. Jednak w ostatnim czasie, już po nominacji, dopuścił się wypowiedzi, które nie tylko naruszają podstawową wolność myśli i postaw, winną cechować środowiska akademickie, ale również noszą wszelkie znamiona instytucjonalnego szantażu, skierowanego przeciw polskim uczelniom. Komentując wsparcie, jakiego udzieliły polskie uniwersytety pracownikom i studentom pragnącym wziąć udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pan minister zagroził jednostkom wspierającym konsekwencjami finansowymi, wprost sugerując, że postawa taka zaważy na przydzielaniu środków na badania. Jest to działanie w najnowszej historii Polski absolutnie bezprecedensowe, godzące w autonomię i swobodę poglądów na polskich uczelniach. Groźby takie przywodzą na myśl jak najgorsze praktyki rodem z czasów komunistycznych i nie sposób nazwać ich inaczej niż zastraszaniem społeczności akademickiej. Zgoda na takie działania może skutkować zaprzepaszczeniem wysiłków wielu ludzi pracujących nad zwiększeniem umiędzynarodowienia naszej uczelni, a wręcz wykluczeniem jej z międzynarodowych mechanizmów finansowania i wymiany naukowej.

Reason

Poniżej zamieszczamy kilka wypowiedzi ministra Czarnka, które uważamy za szczególnie oburzające, nieakceptowalne, a także w sposób oczywisty sprzeczne z wszelkimi standardami współczesnej demokracji:

„Z naszych informacji wynika, że 15 uczelni wyższych w Polsce wyraziło poparcie dla strajku. Ale we Wrocławiu i Gdańsku wprowadzono godziny rektorskie i zachęcono studentów, by wyszli na ulice. To skandaliczna i nieodpowiedzialna decyzja władz uczelni. (...) Proszę nie zapominać, że ja mam kompetencje do rozdzielania środków inwestycyjnych dla uczelni, środków na badania i granty. Takie wnioski leżą u nas w ministerstwie. I nie mam wątpliwości, że będziemy musieli również brać pod uwagę to, co dzieje się na uczelniach, które narażają ludzi na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.” (TVP INFO, 29 października 2020)

„Bardzo często rektorzy (...) kompletnie nie wszczynają postępowań w sprawach choćby takich, jak widzieliśmy na ulicach ostatnio, a nie są to jedyne przypadki, kiedy rzeczywiście skandaliczne zachowania naukowców o światopoglądach lewicowo-liberalnych w ogóle nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją.” (Polskie Radio 24, 31 października 2020)

(O konsekwencjach dla uczelni wspierających protesty) „Trwają analizy, a minister edukacji i nauki ma swoje kompetencje i oddziaływania zgodne z prawem, w tym m.in. środki administracyjne, jeśli oczywiście dochodzi do łamania prawa oraz decyzje dotyczące finansów. Niewątpliwie tego rodzaju działania nieodpowiedzialne i niezgodne z prawem będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez ministra.” (Polskie Radio 24, 31 października 2020)

„Pierwszego dziecka nie rodzi się w wieku 20-25 lat, tylko około trzydziestki. To ile tych dzieci można urodzić? Takie są konsekwencje, jeśli tłumaczy się kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana”. (Katolicki Uniwersytet Lubelski, IIII Międzynarodowy Kongres „Ruchu Europa Christi”, 16 października 2019)

Wolność i swoboda przekonań są fundamentem działania nie tylko jednostek edukacyjnych na każdym poziomie kształcenia, ale i demokratycznego społeczeństwa w ogóle. W naszych społecznościach akademickich jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje o charakterze światopoglądowym, bez ograniczania którejkolwiek ze stron prawa do wypowiedzi. Działania ministra Czarnka stoją w rażącej sprzeczności z tymi standardami i stanowią jawne naruszenie demokracji i wolności słowa na polskich uczelniach. Niezależnie myślący naukowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie powinni być siłą i przyszłością nowoczesnego państwa. Pozbawianie nas wolności poglądów i wypowiedzi, w dodatku za pomocą finansowego szantażu, może mieć opłakane skutki w skali tak krajowej, jak i międzynarodowej.

W związku z powyższym żądamy od władz państwowych natychmiastowego zdymisjonowania ministra Czarnka i wyznaczenia na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki osoby rozumiejącej podstawowe standardy demokratyczne i cieszącej się szacunkiem i uznaniem w środowisku naukowym.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Szanowni Państwo wspierający petycję

  Spieszymy donieść o kolejnych działaniach z nią związanych.

  W czwartek 3.12 delegacja inicjatywy Stop DeMENtażowi Edukacji gościła w Senacie RP, gdzie wraz z Panem Marszałkiem Tomaszem Grodzkim oraz kilkoma innymi senatorami opozycji wzięła udział w konferencji prasowej. Podczas niej oficjalnie wręczono Panu Marszałkowi naszą petycję. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Senat podejmie dalsze kroki w naszej sprawie. Państwo Senatorowie zobowiązali się doprowadzić do jak najszybszego zwołania posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, podczas którego poruszona zostanie kwestia postawy ministra Czarnka.

  Tymczasem działamy dalej, również innymi kanałami. Z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji ze strony... further

 • Szanowni Państwo,

  uprzejmie dziękujemy za podpisanie się pod petycją o odwołanie dr hab. Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.

  Sukces petycji przerósł nasze oczekiwania. Uzyskała ona wsparcie ponad 88 tysięcy osób, którym leży na sercu los polskiej edukacji na wszystkich szczeblach. Lista podpisów została wydrukowana i przekazana wczoraj (17.11.2020) przedstawicielom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu.

  W tym momencie czekamy na reakcję ze strony władz. W przypadku niespełnienia naszego postulatu, przystąpimy do kolejnych, bardziej stanowczych działań.
  Tymczasem zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie będą zamieszczenie wszystkie najbardziej aktualne informacje i komunikaty:

  www.facebook.com/stopdementazowiedukacji

  Pozdrawiamy... further

Decyzje ministra Czarnka nie spełniają kryterium bezstronności światopoglądowej zagwarantowanego w Art.25 ustawy zasadniczej. Czarnek: "Będę podejmował decyzje, które leżą w kompetencji ministra nauki i edukacji, wobec uczelni, w których wprowadzono tzw. godziny rektorskie i zachęcano wręcz do udziału w manifestacjach - zapowiedział minister w wywiadzie dla mediów publicznych." Art.25.2: "Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym."

*** Lamparta

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now