• Kopia robocza petycji - Kolejne kroki w sprawie petycji

  at 04 Dec 2020 02:43

  Szanowni Państwo wspierający petycję

  Spieszymy donieść o kolejnych działaniach z nią związanych.

  W czwartek 3.12 delegacja inicjatywy Stop DeMENtażowi Edukacji gościła w Senacie RP, gdzie wraz z Panem Marszałkiem Tomaszem Grodzkim oraz kilkoma innymi senatorami opozycji wzięła udział w konferencji prasowej. Podczas niej oficjalnie wręczono Panu Marszałkowi naszą petycję. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Senat podejmie dalsze kroki w naszej sprawie. Państwo Senatorowie zobowiązali się doprowadzić do jak najszybszego zwołania posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, podczas którego poruszona zostanie kwestia postawy ministra Czarnka.

  Tymczasem działamy dalej, również innymi kanałami. Z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji ze strony premiera Morawieckiego przystępujemy do bardziej stanowczych działań. W przyszłym tygodniu (7-11.12) rozpoczynamy strajk ostrzegawczy. W ramach tej akcji, oprócz nieuczestniczenia w zajęciach (zaplanowanego na środę 9.12) przewidziane są takie działania jak: sprzątanie lasów, wspieranie gastronomii, oddawanie krwi, rejestracja w bazie DMKS. Wszystkich zachęcamy do dołączenia się - nie tylko osoby związane ze środowiskiem akademickim, ale wszystkie osoby, którym leży na sercu dobro polskiej edukacji.
  Szczegóły akcji strajkowej można śledzić na Facebooku pod adresem:
  www.facebook.com/events/1017834868691871

  Nie poddajemy się i walczymy dalej.

  Z wyrazami uszanowania i ponownym podziękowaniem za wsparcie,

  w imieniu inicjatywy Stop DeMENtażowi Edukacji
  Paweł Dybała

 • Petycja została złożona

  at 18 Nov 2020 17:39

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie dziękujemy za podpisanie się pod petycją o odwołanie dr hab. Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.

  Sukces petycji przerósł nasze oczekiwania. Uzyskała ona wsparcie ponad 88 tysięcy osób, którym leży na sercu los polskiej edukacji na wszystkich szczeblach. Lista podpisów została wydrukowana i przekazana wczoraj (17.11.2020) przedstawicielom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu.

  W tym momencie czekamy na reakcję ze strony władz. W przypadku niespełnienia naszego postulatu, przystąpimy do kolejnych, bardziej stanowczych działań.
  Tymczasem zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie będą zamieszczenie wszystkie najbardziej aktualne informacje i komunikaty:

  www.facebook.com/stopdementazowiedukacji

  Pozdrawiamy serdecznie i… nie poddajemy się!

  Organizatorzy akcji STOP deMENtażowi Edukacji

 • Zmiany w petycji

  at 15 Nov 2020 21:51

  Usunięcie słowa "petycja" w tytule - żeby nie podwajała się w automatycznie generowanym pdf.


  Nowy tytuł : Petycja o odwołanie Ministra Edukacji I Nauki Przemysława Czarnka

  Podpisy w momencie zmiany: 88.198

 • Zmiany w petycji

  at 02 Nov 2020 21:46

  Poprawiono tytuł "profesor" na "minister" (p. Czarnek jest doktorem habilitowanym)


  Nowy opis petycji: My, niżej podpisane członkinie i członkowie społeczności akademickiej polskich uczelni wyższych, jak również osoby związane z edukacją na wszystkich szczeblach oraz te, którym na sercu leży los polskiej edukacji, wyrażamy głębokie oburzenie ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki pana dr hab. Przemysława Czarnka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wypowiedzi te miały charakter otwartych gróźb pozbawiania środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Deklaracje takie postrzegamy jako poważne zagrożenie dla wolności i wartości akademickich, jakie winny leżeć u źródeł akademickiego etosu. Można bez cienia wątpliwości uznać, że zapowiedzi ministra Czarnka noszą znamiona szantażu, na co nie ma i nie może być naszej zgody.
  Profesor Minister Czarnek swoją postawą oraz wypowiedziami jeszcze sprzed nominacji na ministra wzbudzał liczne kontrowersje natury etycznej. Jednak w ostatnim czasie, już po nominacji, dopuścił się wypowiedzi, które nie tylko naruszają podstawową wolność myśli i postaw, winną cechować środowiska akademickie, ale również noszą wszelkie znamiona instytucjonalnego szantażu, skierowanego przeciw polskim uczelniom. Komentując wsparcie, jakiego udzieliły polskie uniwersytety pracownikom i studentom pragnącym wziąć udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pan minister zagroził jednostkom wspierającym konsekwencjami finansowymi, wprost sugerując, że postawa taka zaważy na przydzielaniu środków na badania.
  Jest to działanie w najnowszej historii Polski absolutnie bezprecedensowe, godzące w autonomię i swobodę poglądów na polskich uczelniach. Groźby takie przywodzą na myśl jak najgorsze praktyki rodem z czasów komunistycznych i nie sposób nazwać ich inaczej niż zastraszaniem społeczności akademickiej. Zgoda na takie działania może skutkować zaprzepaszczeniem wysiłków wielu ludzi pracujących nad zwiększeniem umiędzynarodowienia naszej uczelni, a wręcz wykluczeniem jej z międzynarodowych mechanizmów finansowania i wymiany naukowej.

  Podpisy w momencie zmiany: 11.841

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international