Платформа за иницијативи на граѓани, петиции, кампањи

openPetition ве поддржува во креирање на ваша сопствена петиција, правејќи го тоа познато и собирање потписи.

Мрежа со 9.537.435 Луѓето да ги слушнат нивните гласови.

openPetition ве информира за загриженоста на граѓаните што влијаат врз вас.

Помогне да се зајакне учеството на граѓаните. Ние сакаме да ги направиме вашите грижи да се слушнат и да останат независни.

Промовирајте сега

отвореноПетиција меѓународен