Region: Latvia
Security

Saglabāt Latviešu valodas aģentūru

Petition is directed to
Saeima, Ministru kabinets
784 supporters
156% achieved 500 for collection target
784 supporters
156% achieved 500 for collection target
  1. Launched 19/06/2024
  2. Time remaining > 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Petīcijas parakstītāji aicina Valsts prezidentu rīkoties, lai saglabātu Latviešu valodas aģentūru.

Reason

2024. gada 19. jūnijā                                                                               Rīgā
 
Valsts Prezidentam
Viņa Ekselencei Edgaram Rinkēvičam
Rīgas pilī, Pils laukumā 1, Rīgā
 
Par valsts valodas politikas apdraudējumu
 
Jūsu ekselence, Valsts Prezidenta kungs!
 
Latviešu valoda kā valsts valoda nostiprināta ne vien Latvijas Republikas Satversmes 4. panta, bet arī tās preambulā jeb ievadā. Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšana Latvijas Republikas Satversmes kodolā atzīst latviešu valodas valsts valodas statusu par vienu no Latvijas visaugstākajām pamatvērtībām, šis Satversmes pamatprincips “izsaka mūsu valsts esības jēgu”[1].
 
Valsts valodas politika ir pastāvīga mūsu valsts pamatfunkcija, atbilstoši Satversmes 58. pantam kopjama caur Ministru kabinetam padoto valsts pārvaldi.
 
Latviešu valodas aģentūras tiesiskā, politiskā, sociolingvistiskā un simboliskās mijiedarbības sociālā loma valsts tiešās pārvaldes iestādes statusā šajos ģeopolitiskajos apstākļos un esošajā starptautiskās drošības situācijā ir neaizstājama. Aģentūras reogranizēšana faktiski būtu vadošās un funkcionāli augstākās valsts pārvaldes iestādes valsts valodas politikā darbības izbeigšana.
 
Aicinām Jūs rīkoties, lai nepieļautu valsts valodas politikas statusa pazemināšanu tikai līdz apmācībai imigrantiem un mācīšanai skolā un nepieļautu Latviešu valodas aģentūras reorganizēšanu citā iestādē vai likvidēšanu. Lūdzam Jūs atbilstoši Satversmes 20. pantam sasaukt Saeimas sēdi, lai, pildot Satversmes 40. pantā prezidenta svinīgajā solījumā iekļauto apņemšanos turēt svētu Satversmi, novērst aktuālo apdraudējumu valsts valodas politikas pastāvēšanai.
 
Ar cieņu
 
zvērināta advokāte                                         Kristīne Jarinovska, Dr. iur.
 
dzejniece                                                         Liāna Langa
 
žurnāliste                                                         Elita Veidemane
                    

[1] Druviete, I., Kārkliņa, A., Kusiņš, G., Pastars, E., Pleps, J. “4. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda [..]”, Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I. nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīgā, Latvijas Vēstnesis, 2014, 304., 305. lpp.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

Latviešu valodas aģentūra ir viena no veiksmīgākajām valsts aģentūrām - pamanāma, aktīva, daudz darbojas ar jauniešiem, popularizējot latviešu valodu. Sadarbojas un atbalsta simtiem diasporas latviešu skolas, organizē konkursus bērniem, kursus diasporas skolotājiem, nometnes, ikdienas atbalsts neskaidros jautājumos. Bezmaksas valodas apgūšanas rīki tīmeklī - gan skolotājiem, gan bērniem. LVA slēgt nedrīkst, viņiem jāpalielina finansējums un jauda!

No CONTRA argument yet.

Why people sign

Es izmantoju šo mājaslapu sava darba pilnveidošanā, individuālai pieejai darbā ar skolēniem, kam latviesu valoda nav dzimtā valoda, izmantoju brīnišķīgās vārdnīcas un citus metodiskos materiālus . Tajā ir ļoti daudz vērtīgu materiālu, kāpēc atkal kaut ko sapludināt kopā. LVA riko interesantus pasākumus, katru rudeni ir konferences, kurās uzmanība tiek vērsta uz diasporas bērniem, tajās ir daudz interesantu ideju, kuras varam izmantot ari Latvijas skolās.
LVA ir vienīgā organizācija, kurai patiesi rūp latviskās vides saglabāšana un uzturēšana.
Paldies šīs organizācijas vadībai!

Latviešu Valodas Aģentūra vistiešākā veidā atbalsta ASV Diasporas Latviešu skolas un iesaista diasporā dzīvojošos latviešu bērnus tik daudz dažādos interesantos konkursos un aktivitātēs. NJ skolas bērni jau kuro gadu piedalās LVA rīkotājās un atbalstītajās Cieto Riekstu spēlēs, kā arī piedalās visos literāros un radošajos konkursos. LVA atbalsta arī ASV skolu skolotājus un palīdz ar mācību materiāliem. LVA šo gadu laikā ir bijis vienīgais stabilais partneris disporas latviešu skolām, kam ir rūpējusi saikne ar ārpus Latvijas dzīvojošiem bērniem un viņu iesaisti & piesaisti Latvijai. Ir pilnīgi prātam neaptverami iedomāties, ka LVA darbība varētu tikt apturēta! LVA darbs un ieguldījums ir bezgala nozīmīgs, un ļoti svarīgs visai diasporai! Lūdzu atbalstīt LVA saglabāšanu!

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now