Region: Poland
Health

Chcemy wiedzieć, czy medyczna tranzycja płciowa jest bezpieczna dla polskich dzieci

Petition is directed to
Ministerstwa Zdrowia
216 supporters
1% achieved 20,000 for collection target
216 supporters
1% achieved 20,000 for collection target
  1. Launched March 2024
  2. Time remaining 18 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

W ciągu ostatnich kilku lat zauważamy wzrost zjawiska identyfikowania się jako trans przez dzieci i nastolatków przy równocześnie nasilającym się trendzie, aby afirmować tę tożsamość płciową za pomocą tak zwanej medycznej tranzycji płciowej.
Jesteśmy rodzicami, siostrami i braćmi, wujkami i ciotkami, babciami i dziadkami. Zależy nam na długofalowym zdrowiu naszych dzieci oraz na tym, aby mogły one cieszyć się pełnią życia, kiedy dorosną.
W świetle:
- badań naukowych poddających w wątpliwość trwałość tak zwanej identyfikacji trans u dzieci i nastolatków[1],[2],
- badań naukowych potwierdzających szkodliwość tak zwanej medycznej tranzycji dla długofalowego zdrowia, w tym przyszłej płodności i funkcji seksualnych dzieci [3] ,[4],[5],[6],
- braku badań naukowych jednoznacznie potwierdzających istnienie jakichkolwiek długofalowych korzyści tak zwanej tranzycji medycznej dzieci i nastolatków[7][8]
- niedawnego przecieku wewnętrznej komunikacji WPATH[9] - głównej organizacji medycznej promującej tak zwaną tranzycję płciową u dzieci, które to wewnętrzne komunikacje poddają w wątpliwość zarówno etykę jak i podstawy naukowe afirmacji tożsamości płciowej i medycznej tranzycji płciowej dzieci oraz nastolatków,
żądamy aby Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło/zaleciło przeprowadzenie systematycznego przeglądu badań naukowych dotyczących efektywności i bezpieczeństwa tak zwanej medycznej tranzycji dzieci i nastolatków.
Takie systematyczne przeglądy zostały przeprowadzone w Wielkiej Brytanii[10],[11], Niemczech[12], Szwecji[13],[14], Finlandii[15] i wszystkie wykazały, że dowody naukowe, na których opierają się zabiegi tzw medycznej tranzycji płciowej są słabej lub bardzo słabej jakości.
Oczekując na wyniki tego systematycznego przeglądu domagamy się, aby wprowadzone zostało moratorium na przeprowadzanie medycznej tranzycji płciowej u dzieci i nastolatków, a zwłaszcza podawanie leków z grupy tak zwanych blokerów pokwitania w celu leczenia dysforii płciowej, dopóki systematyczny przegląd badań naukowych nie wykaże, że praktyki te oparte są na solidnych podstawach naukowych.

[1] Singh, D., Bradley, S. J., & Zucker, K. J. (2021). A Follow-Up Study of Boys With GenderIdentity Disorder. Frontiers in Psychiatry, 12, 287 [link]
[2] Levine, S.B., Abbruzzese, E. Current Concerns About Gender-Affirming Therapy in Adolescents. Curr Sex Health Rep 15, 113–123 (2023) [link]
[3] Delgado-Ruiz, R., Swanson, P., & Romanos, G. (2019). Systematic Review of the Long-Term Effects of Transgender Hormone Therapy on Bone Markers and Bone Mineral Density and Their Potential Effects in Implant Therapy. Journal of clinical medicine 8 (6): 784 [link]
[4] Cheng, P.J., Pastuszak, A.W., Myers, J.B., Goodwin, I.A. & Hotaling, J.M. (2019). Fertility concerns of the transgender patient. Transl Androl Urol. 8 (3): 209-218 [link]
[5] Madsen, M.C., van Dijk, D. Wiepjes, C.M., Conemans, E.B., Thijs, A. & den Heijer, M. (2021). Erythrocytosis in a Large Cohort of Trans Men Using Testosterone: A Long-Term Follow-Up Study on Prevalence, Determinants, and Exposure Years. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 106 (6): 1710–1717 [link]
[6] Baldassarre, M., Giannone, F., Foschini, M., Battaglia, C., Busacchi, P., Venturoli, S., & Meriggiola, M. (2013). Effects of long-term high dose testosterone administration on vaginal epithelium structure and estrogen receptor-α and -β expression of young women. International Journal Of Impotence Research, 25 (5): 172-177[link]
[7] Puberty suppressing hormones (PSH) for children and young people who have gender incongruence / gender dysphoria, NHS, 12/03/24 [link]
[8] WHO development of a guideline on the health of trans and gender diverse people, 15/01/2024 [link]
[9] M. Huges, THe WPATH files, Enviromental Progress, 03/2024 [link], polskie tłumaczenie tu
[10] Evidence review: Gonadotrophin releasing hormone analogues for children and adolescents with gender dysphoria, NICE 10/ 2020 [link]
[11] Evidence review: Gender-affirming hormones for children and adolescents with gender dysphoria, NICE 10/2020 [link]
[12] Haupt C, Henke M, Kutschmar A, Hauser B, Baldinger S, Saenz SR, Schreiber G. Antiandrogen or estradiol treatment or both during hormone therapy in transitioning transgender women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 11. Art. No.: CD013138 [link]
[13] Gender Dysphoria in Children and Adolescents: An Inventory of the Literature, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services, 2019 [link]
[14] Ludvigsson JF, Adolfsson J, Höistad M, Rydelius PA, Kriström B, Landén M, A systematic review of hormone treatment for children with gender dysphoria and recommendations for research, Acta Paediatr 2023 Apr 18. [link]
[15] Lääketieteelliset Menetelmät Sukupuolivariaatioihin Liittyvän Dysforian Hoidossa. Systemaattinen Katsaus.” Summaryx, 2019, [link]

Reason

Pediatryczna medyczna tranzycja płciowa, znana również jako korekta płci u dzieci, obejmuje podawanie blokerów pokwitania a następnie hormonów przeciwnej płci aby zablokować naturalny rozwój dziecka i doprowadzić do rozwoju zewnętrznych fizycznych cech przeciwnej płci u dziecka.

W marcu 2024 brytyjska służba zdrowia NHS stwierdziła, że
nie ma wystarczających dowodów potwierdzających bezpieczeństwo lub skuteczność kliniczną blokerów pokwitania
i zakazała używanie tych leków w celu leczenia dysforii płciowej u dzieci.

W styczniu 2024 WHO zadecydowało, że planowane wytyczne w sprawie zdrowia ludzi trans i o zróżnicowanej tożsamości płciowej nie będą obejmować wskazówek dla dzieci i młodzieży, gdyż
baza dowodowa dotycząca dzieci i młodzieży jest ograniczona i zmienna w odniesieniu do długoterminowych wyników opieki afirmującej tożsamość płciową dla dzieci i młodzieży”

Wiemy, że w Polsce dzieci poddawane są procesowi medycznej tranzycji płciowej i chcemy upewnić, się, że proces ten jest bezpieczny i oparty na solidnych dowodach naukowych.

Thank you for your support, Magda Lewandowska from Warszawa
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

Translate this petition now

new language version

News

Pediatryczna tranzycji płciowa wywołuje o u dzieci poważne problemy zdrowotne, często do końca życia a jednocześnie nie wydaje się, aby była skuteczna w leczeniu dysforii płciowej. Wykonanie systematycznego przeglądu badań naukowych umożliwia obiektywną ocenę bazy dowodowej i wprowadzenie wytycznych, które ochronią nasze dzieci od eksperymentalnych terapii o wątpliwych skutkach

No CONTRA argument yet.

Why people sign

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now