Peticije, kampanje, građanske inicijative

openPetition vas podržava u pokretanju peticije: Kreirajte, objavljujte i prikupljajte potpise. Ovako stvarate promjene.

Raspravljajte o važnim pitanjima s drugima u parlamentu i savjetujte članove parlamenta o njihovim političkim odlukama!

Zajedno s 12.796.877 osobama budite informirani o problemima koji vas pogađaju:

Trenutačne kolekcije

Ove inicijative se trenutno mogu potpisati. Poredano po broju potpisa.

U ovoj zemlji nema trenutnih peticija.

Izradite novu peticiju.

Peticije u drugim zemljama / EU na nacionalnom jeziku

19.497 Potpisi
174 dana preostalo

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada