Opprop, kampanjer,
innbyggerinitiativer

openPetition støtter deg i å starte en begjæring: Lag, publiser, samle signaturer. Slik skaper du endring.

Diskutere viktige saker med andre i parlamentet og gi råd stortingsrepresentantene om deres politiske beslutninger!

Hold deg informert om problemer som påvirker deg sammen med 12.797.129

Aktuelle samlinger

Disse initiativene kan foreløpig signeres. Sorter etter antall underskrifter.

Det er ingen gjeldende kampanjer i dette landet.

Opprett en ny kampanje.

Kampanjer i andre land / EU på nasjonalt språk

19.497 signaturer
174 dagene rester

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå