Plattform for innbyggerinitiativer, petisjoner, kampanjer

openPetition hjelper deg med å lage din egen kampanje, publisere den og samle underskrifter.

Ta kontakt med 8.445.484 folk for å få høringen.

openPetition informerer deg om borgerproblemer som angår deg.

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå