Opprop, kampanjer,
innbyggerinitiativer

openPetition støtter deg i å starte en begjæring: Lag, publiser, samle signaturer. Slik skaper du endring.

Diskutere viktige saker med andre i parlamentet og gi råd stortingsrepresentantene om deres politiske beslutninger!

Hold deg informert om problemer som påvirker deg sammen med 12.796.892

Aktuelle samlinger

Disse initiativene kan foreløpig signeres. Sorter etter antall underskrifter.

Det er ingen gjeldende kampanjer i dette landet.

Opprett en ny kampanje.

Kampanjer i andre land / EU på nasjonalt språk

6.823 signaturer
178 dagene rester
1.465 signaturer
346 dagene rester
1.177 signaturer
148 dagene rester

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå