Platform for borgerinitiativer, petitioner, kampagner

openPetition hjælper dig med at oprette din egen petition, udbrede kendskabet og indsamle underskrifter.

Deltag i fællesskabetet af 11.025.818 aktive borgere for at gøre din anliggende hørt.

openPetition informerer dig om borgerproblemer, der vedrører dig.

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu

openPetition er at lave en gratis og non-profit platform, hvor borgerne et fælles anliggende i det offentlige, organisere og indgå i dialog med politik.

Vi støtter

openPetition International