Platform for borgerinitiativer, petitioner, kampagner

openPetition hjælper dig med at oprette din egen petition, udbrede kendskabet og indsamle underskrifter.

Deltag i fællesskabetet af 9.699.854 aktive borgere for at gøre din anliggende hørt.

openPetition informerer dig om borgerproblemer, der vedrører dig.

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu

openPetition ist eine freie und gemeinnützige Plattform, auf der Bürger ein gemeinsames Anliegen öffentlich machen, sich organisieren und in den Dialog mit der Politik treten.

Vi støtter

openPetition International