Umwelt

Par jūras un jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumu veicināšanu  

Vida Silvestre
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs aicina dalībvalstis krasi samazināt rūpnieciskās zvejas apjomus un pārvaldīt nozvejas kvotas, izmantojot vides un sociālās ilgtspējības kritērijus. Viņš norāda, ka, īstenojot ilgtspējīgu zvejas politiku, par prioritāti ir jāuzskata mazapjoma zvejniecības, kas atstāj mazu ietekmi uz apkārtējo vidi, jo tas ir vienīgais veids, kā garantēt jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina Eiropas Parlamentam paredzēt ekonomiskas subsīdijas mazapjoma zvejniecībām, lai šīs zvejniecības tiktu veicinātas visās ES teritorijās un dalībvalstīs. Vēl lūgumraksta iesniedzējs mudina ES iestādes un dalībvalstis izveidot aizsargājamas jūras teritorijas visu to ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, kurās jūras bioloģisko daudzveidību var aizsargāt, izmantojot ilgtspējības kritērijus un stingru kontroli, ko veic par šo jomu atbildīgās iestādes.

Thank you for your support, Vida Silvestre

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now