Umwelt

Par jūras un jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumu veicināšanu  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs aicina dalībvalstis krasi samazināt rūpnieciskās zvejas apjomus un pārvaldīt nozvejas kvotas, izmantojot vides un sociālās ilgtspējības kritērijus. Viņš norāda, ka, īstenojot ilgtspējīgu zvejas politiku, par prioritāti ir jāuzskata mazapjoma zvejniecības, kas atstāj mazu ietekmi uz apkārtējo vidi, jo tas ir vienīgais veids, kā garantēt jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina Eiropas Parlamentam paredzēt ekonomiskas subsīdijas mazapjoma zvejniecībām, lai šīs zvejniecības tiktu veicinātas visās ES teritorijās un dalībvalstīs. Vēl lūgumraksta iesniedzējs mudina ES iestādes un dalībvalstis izveidot aizsargājamas jūras teritorijas visu to ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, kurās jūras bioloģisko daudzveidību var aizsargāt, izmantojot ilgtspējības kritērijus un stingru kontroli, ko veic par šo jomu atbildīgās iestādes.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international