Umwelt

от името на „Vida Silvestre“, относно насърчаването на мерки за опазване на моретата и морското биологично разнообразие  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията отправя искане към държавите членки да намалят драстично обема на промишления риболов и да управляват риболовните квоти като използват критерии за екологична и социална устойчивост. Той посочва, че в рамките на устойчива политика в областта на рибарството трябва да се даде приоритет на дребномащабния риболов като единствен начин да се гарантира опазването на морското биологично разнообразие. Вносителят на петицията предлага Европейският парламент да създаде икономически субсидии за дребномащабния риболов, така че този риболов да се насърчава във всички територии на ЕС и в държавите членки. Вносителят на петицията също така настоятелно призовава институциите на ЕС и неговите държави членки да създадат защитени морски зони в териториалните води на всички държави–членки на ЕС, в които морското биологично разнообразие да може да бъде защитено чрез критерии за устойчивост и строг контрол от страна на органите, отговарящи за тази област.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international