Umwelt

V mene združenia Vida Silvestre, o podpore opatrení na ochranu morí a morskej biodiverzity  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície žiada členské štáty, aby radikálne znížili objem priemyselného rybolovu a rybolovné kvóty riadili za použitia kritérií environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Poukazuje na to, že v rámci politiky udržateľného rybárstva sa musí uprednostňovať maloobjemový rybolov s nízkym vplyvom, a to ako jediný spôsob zaručenia ochrany morskej biodiverzity. Predkladateľ petície navrhuje, aby Európsky parlament zaviedol hospodárske subvencie pre maloobjemový rybolov, tak aby sa tento rybolov podporoval na všetkých územiach EÚ a vo všetkých jej členských štátoch. Predkladateľ petície takisto nalieha na inštitúcie EÚ a jej členské štáty, aby vytvorili chránené morské oblasti v pobrežných vodách všetkých členských štátov EÚ, kde morskú biodiverzitu možno chrániť prostredníctvom kritérií udržateľnosti a prísnych kontrol zo strany príslušných orgánov.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international