Umwelt

För ”Vida Silvestre”, om främjande av åtgärder för att skydda haven och den marina biologiska mångfalden  

Vida Silvestre
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppmanar medlemsstaterna att drastiskt minska det industriella fisket och förvalta fiskekvoterna utifrån miljökriterier och kriterier för social hållbarhet. Han påpekar att i en hållbar fiskeripolitik måste småskaligt fiske som lämnar små avtryck prioriteras, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa att den marina biologiska mångfalden skyddas. Framställaren föreslår att Europaparlamentet ska införa ekonomiska subventioner för småskaligt fiske, så att detta fiske främjas i alla EU:s territorier och medlemsstater. Dessutom uppmanar framställaren EU:s institutioner och medlemsstater att skapa skyddade havsområden i alla medlemsstaters territorialvatten, där den marina biologiska mångfalden kan skyddas genom hållbarhetskriterier och strikt kontroll från de ansvariga myndigheternas sida.

Thank you for your support, Vida Silvestre

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now