Umwelt

För ”Vida Silvestre”, om främjande av åtgärder för att skydda haven och den marina biologiska mångfalden  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar medlemsstaterna att drastiskt minska det industriella fisket och förvalta fiskekvoterna utifrån miljökriterier och kriterier för social hållbarhet. Han påpekar att i en hållbar fiskeripolitik måste småskaligt fiske som lämnar små avtryck prioriteras, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa att den marina biologiska mångfalden skyddas. Framställaren föreslår att Europaparlamentet ska införa ekonomiska subventioner för småskaligt fiske, så att detta fiske främjas i alla EU:s territorier och medlemsstater. Dessutom uppmanar framställaren EU:s institutioner och medlemsstater att skapa skyddade havsområden i alla medlemsstaters territorialvatten, där den marina biologiska mångfalden kan skyddas genom hållbarhetskriterier och strikt kontroll från de ansvariga myndigheternas sida.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international