Umwelt

W sprawie promowania działań mających na celu ochronę mórz i ich różnorodności biologicznej  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję domaga się, aby państwa członkowskie znacznie ograniczyły połowy na skalę przemysłową oraz korzystały z kryteriów zrównoważonego rozwoju środowiska i rozwoju społecznego w kontekście zarządzania kwotami połowowymi. Zaznacza, że w ramach zrównoważonej polityki rybołówstwa priorytetem powinno być tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne o niewielkim oddziaływaniu na środowisko, które jest jedynym sposobem zagwarantowania ochrony różnorodności biologicznej mórz. Składający petycję proponuje, aby Parlament Europejski ustanowił dotacje dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, co umożliwi promowanie tego rodzaju rybołówstwa na wszystkich terytoriach i we wszystkich państwach członkowskich UE. Składający petycję apeluje również do instytucji i państw członkowskich UE o utworzenie chronionych obszarów morskich na wodach terytorialnych wszystkich państw członkowskich UE, w których ochrona różnorodności biologicznej mórz będzie możliwa dzięki kryteriom zrównoważonego rozwoju i ścisłej kontroli ze strony właściwych dla tej dziedziny władz.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international