Umwelt

F'isem "Vida Silvestre", dwar il-promozzjoni ta' miżuri għall-ħarsien tal-ibħra u l-bijodiversità tal-baħar.  

Vida Silvestre
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Istati Membri jnaqqsu drastikament il-volum tas-sajd industrijali u jiġġestixxu l-kwoti tas-sajd billi jużaw kriterji ambjentali u ta' sostenibbiltà soċjali. Huwa jirrileva li skont politika tas-sajd sostenibbli, sajd fuq skala żgħira b'impatt baxx irid jingħata prijorità bħala l-uniku mod kif jiġi garantit il-ħarsien tal-bijodiversità tal-baħar. Il-petizzjonant qiegħed jipproponi li l-Parlament Ewropew jistabbilixxi sussidji ekonomiċi għal sajd fuq skala żgħira sabiex dan is-sajd jiġi promoss fit-territorji u fl-Istati Membri kollha tal-UE. Bl-istess mod, il-petizzjonant qiegħed iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri tal-UE biex joħolqu żoni marini protetti fl-ibħra territorjali tal-Istati Membri kollha tal-UE fejn il-bijodiversità tal-baħar tkun tista' tiġi mħarsa permezz ta' kriterji ta' sostenibbiltà u kontrolli stretti mill-awtoritajiet responsabbli f'dan il-qasam.

Thank you for your support, Vida Silvestre

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now