Umwelt

”Vida Silvestre” -ryhmän puolesta, merten ja niiden biologisen monimuotoisuuden suojelutoimien edistämisestä 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä pyytää jäsenvaltioita vähentämään merkittävästi teollista kalastusta ja hallinnoimaan kalastuskiintiöitä ympäristöä ja sosiaalista kestävyyttä koskevien kriteerien mukaisesti. Hän huomauttaa, että kestävässä kalastuspolitiikassa on asetettava etusijalle vähävaikutteinen ja pienimuotoinen kalastus ainoana keinona taata merten biologisen monimuotoisuuden suojelu. Vetoomuksen esittäjä ehdottaa, että Euroopan parlamentti ottaa käyttöön pienimuotoiselle kalastukselle myönnettäviä tukia, jotta sitä voidaan edistää kaikilla EU:n alueilla ja kaikissa jäsenvaltioissa. Vetoomuksen esittäjä kehottaa myös painokkaasti EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita perustamaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden aluevesille merellisiä suojelualueita, joilla merten biologista monimuotoisuutta voidaan suojella kestävyyskriteerien ja alasta vastaavien viranomaisten toteuttamien tiukkojen valvontatoimien välityksellä.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international