Bauvorhaben

Dėl statybų uždraudimo miesto žaliojoje erdvėje, kurią Piazza d’Armi piliečių komiteto vardu pateikė Italijos pilietis Diego Profili (su 86 parašais) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas siekia išsaugoti 35 hektarų žaliąją erdvę Piazza d’Armi vietovėje, kuri yra Milano miesto gamtos oazė. 2016 m. ši vietovė, priklausiusi Krašto apsaugos ministerijai, buvo perduota Ekonomikos ir finansų ministerijai. Pastaroji, pasitelkusi nekilnojamojo turto valdymo bendrovę, pateikė teritoriją pardavimui, kvietime dalyvauti konkurse nurodydama, kad pirkėjas (-ai) gali turėti galimybę numatytoje gyvenamosios paskirties zonoje statyti apie keturis tūkstančius namų, taip pat paslaugų sektoriaus bei komercinius pastatus, kaip numatyta miesto urbanistinės plėtros plane. Šiame pertvarkos projekte taip pat numatyta nugriauti istorinę ir architektūrinę vertę turinčius karinės paskirties pastatus. Komitetas atkreipia dėmesį į šiai žaliajai erdvei būdingas savybes, t. y. unikalią ekosistemą (joje veši plačialapiai miškai, telkšo šlapžemės ir plyti daržai), kuri yra labai svarbi gruntinio vandens lygiui mieste. Jis taip pat pateikia nerimą keliančius vertinimus (paimtus iš 2016 m. ISPRA ataskaitos „Dirvožemio nualinimas, žemės dangos dinamika ir ekosistemų funkcijos“) apie ekosistemų funkcijų praradimą dėl per tankaus užstatymo. Be to, komitetas atkreipia dėmesį į tai, koks būtų statybų poveikis šlapžemėse tarpstančiai florai ir faunai, visų pirma migruojantiems paukščiams ir varliagyviams, tarp kurių yra ir 39 paukščių rūšys, saugomos pagal Direktyvą 2009/147/EB (Paukščių direktyva) ir Direktyvą 92/43/EEB (Buveinių direktyva). Komitetas taip pat pabrėžia, kokį teigimą poveikį Piazza d’Armi vietovė (dėl miškingų plotų, kurie savo dydžiu prilygsta 50 futbolo aikščių) turi oro taršai Milane ir jo apylinkėse (šiuo atžvilgiu, Milano metropolinėje zonoje nuolat pažeidžiamos tiek kietųjų dalelių (PM10), tiek azoto dioksido (NO2) koncentracijai nustatytos ES dienos ir metinės ribinės vertės). Galiausiai, peticijos pateikėjai atkreipia dėmesį į istorinę ir antropologinę Piazza d’Armi vietovės vertę, ypač žemės ūkio ir kitokiai su kraštovaizdžiu susijusiai veiklai taikomus apribojimus, taip pat vietos informacines išsaugojimo kampanijas, kurioms 2017 m. vadovavo Italijos aplinkosaugos fondas (it. Fondo Ambiente Italiano). Visi šie faktai remia idėją sukurti didžiulį viešą parką, kuris apimtų visą Piazza d’Armi vietovės žaliąją zoną ir miškus, ir kuris būtų išsaugotas kaip „gamtinis biologinės įvairovės turtas“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international