Bauvorhaben

Diego Profili ühenduse Piazza d’Armi kodanike komitee nimel koos 86 allkirjaga, et keelata ehitamine linna haljasalal 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja soovib kaitsta 35 hektari suurust haljasala Piazza d’Armi piirkonnas, mis on Milano linnas asuv looduslik oaas. 2016. aastal läks see piirkond kaitseministeeriumi omandist üle majandus- ja rahandusministeeriumile. Viimane on pannud selle kinnisvara haldusettevõtte kaudu müüki, märkides pakkumiskutses, et ostjad võivad ehitada elamupiirkonnas umbes neli tuhat korterit ning vastavalt linnaplaneeringule ka äri- ja teenindushooneid. Ümberkujundamise projektis nähakse ette ka ajaloolise ja arhitektuurilise väärtusega sõjaväeliste hoonete lammutamine. Kodanike komitee rõhutab selle haljasala olemuslikku kvaliteeti. See kujutab endast ainulaadset ökosüsteemi (koosneb laialehelisest metsast, märgaladest ja köögiviljaaedadest), mis on väga tähtis linna pinnavee taseme jaoks. Esitatud on ka murettekitavaid hinnanguid ökosüsteemi teenuste kadumise kohta liigse hoonestuse tulemusena (allikas: 2016. aasta ISPRA aruanne mullaviljakuse vähenemise, mulladünaamika ja ökosüsteemi teenuste kohta). Lisaks juhib kodanike komitee tähelepanu sellele, kuidas mõjutaksid ehitustööd märgala taimestikku ja loomastikku, eelkõige rändlinde ja kahepaikseid, kelle hulgas on 39 kaitstud linnuliiki vastavalt direktiivile 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) ja direktiivile 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv). Samuti rõhutatakse, et Piazza d’Armi aitab piirata Milano ja selle ümbruse õhureostust tänu oma metsadele, mida on umbes 50 jalgpalliväljaku jagu (siin tuleb märkida, et Milano suurlinnapiirkond ületab pidevalt ELi igapäevaseid ja iga-aastaseid piirnorme nii tahkete osakeste (PM10) kui ka lämmastikdioksiidi (NO2) osas). Lõpetuseks viitavad petitsiooni esitajad Piazza d’Armi ajaloolisele ja antropoloogilisele väärtusele, eeskätt põllumajandustegevusele ja sellega seotud maastikupiirangutele, samuti kohalikele teadlikkuse suurendamise kampaaniatele, mida juhtis 2017. aastal Fondo Ambiente Italiano (Itaalia keskkonnafond). Kõik nimetatud punktid toetavad ideed rajada suur avalik park, nii et kogu Piazza d’Armi haljasala ja metsad oleks kaitstud kui „bioloogilise mitmekesisuse looduskapital“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international