Bauvorhaben

Par apbūves aizliegumu pilsētas zaļajā zonā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu saglabāti 35 hektāri zaļās zonas Piazza d'Armi teritorijā, kas Milānas pilsētā veido dabas oāzi. Aizsardzības ministrija 2016. gadā nodeva šīs teritorijas īpašumtiesības Ekonomikas un finanšu ministrijai. Tā ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzņēmuma starpniecību ir piedāvājusi šo teritoriju pārdošanai, izsludinātajā konkursā norādot, ka pircējam(-iem) saskaņā ar pilsētas noteikumiem par pilsētvides plānošanu noteiktā dzīvojamā zonā būs iespēja uzbūvēt aptuveni četrus tūkstošus mājokļu, kā arī terciārā sektora un komerciālas ēkas. Saskaņā ar šo teritorijas pārveidošanas projektu ir arī paredzēts nojaukt militāras ēkas ar vēsturisku un arhitektūras vērtību. Komiteja uzsver raksturīgās īpašības, kas piemīt šai zaļajai zonai, kura veido unikālu ekosistēmu (tajā ir lapu koku meži, mitrāji un sakņu dārzi), kam ir būtiska nozīme gruntsūdeņu līmeņa uzturēšanā pilsētā. Tā arī norāda uz satraucošām aplēsēm (kas iegūtas no ISPRA 2016. gada ziņojuma par augsnes noplicināšanu, zemes platību dinamiku un ekosistēmu pakalpojumiem) par ekosistēmu pakalpojumu zudumu pārmērīgas apbūves dēļ. Komiteja turklāt aicina pievērst uzmanību apbūves ietekmei uz mitrājos sastopamajiem savvaļas augiem un dzīvniekiem, jo īpaši migrējošajiem putniem un abiniekiem, kas ietver 39 putnu sugas, kuras ir aizsargājamas saskaņā ar Direktīvu 2009/147/EK (Putnu direktīva) un Direktīvu 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva). Komiteja arī uzsver, ka, pateicoties šīs teritorijas mežu platībai, kas ir līdzvērtīga 50 futbola laukumiem, Piazza d'Armi mazina gaisa piesārņojumu Milānā un tās apkārtnē (šajā ziņā Milānas metropoles teritorija nepārtraukti pārkāpj gan cieto daļiņu (PM10), gan slāpekļa dioksīda (NO2) koncentrācijas ES dienas un gada robežvērtības). Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēji norāda uz Piazza d'Armi vēsturisko un antropoloģisko vērtību, jo īpaši lauksaimniecisko darbību un ar to saistītajiem ainavas ierobežojumiem, kā arī Fondo Ambiente Italiano [Itālijas Vides fonda] 2017. gadā rīkotajām vietējām izpratnes veicināšanas kampaņām par dabas aizsardzību. Visi šie faktori pamato argumentu par liela publiska parka izveidi, kurā visu Piazza d'Armi zaļo zonu un mežu platību varētu saglabāt kā "bioloģiskās daudzveidības dabas kapitālu".

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now