Bauvorhaben

V mene výboru občanov Piazza d’Armi, s 86 podpismi, o zákaze výstavby na mestskej zelenej ploche 

Comitato cittadini per Piazza d'armi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície žiada ochranu 35 hektárov zelenej plochy v časti Piazza d’Armi, ktorá tvorí prírodnú oázu mesta Miláno. V roku 2016 prešlo vlastníctvo tejto plochy z ministerstva obrany na ministerstvo hospodárstva a financií. Ministerstvo hospodárstva a financií ju prostredníctvom spoločnosti na správu nehnuteľností ponúklo na predaj a vo výzve na predloženie ponuky uviedlo, že kupujúci má možnosť postaviť približne štyritisíc bytov vo vyznačenej obytnej zóne, ako aj terciárne a komerčné budovy v súlade s nariadením o územnom plánovaní mesta. Tento projekt transformácie takisto počíta so zbúraním vojenských budov s historickou a architektonickou hodnotou. Výbor občanov zdôrazňuje vnútorné vlastnosti tejto zelenej plochy, ktorá tvorí jedinečný ekosystém (ktorého súčasťou je listnatý list, mokraď i zeleninové záhrady) a je kľúčová z hľadiska hladiny podzemných vôd v meste. Zároveň udáva znepokojivé odhady (pochádzajúce zo správy ISPRA z roku 2016 o vyčerpaní pôdy, dynamike krajiny a ekosystémových službách) o úbytku ekosystémových služieb v dôsledku nadmerného zastavania. Výbor navyše upozorňuje na to, aký vplyv by mala táto výstavba na flóru a faunu mokrade, najmä na sťahovavé druhy vtákov a obojživelníky, ku ktorým patrí 39 druhov vtáctva chránených podľa smernice 2009/147/ES (smernica o vtákoch) a smernice 92/43/EHS (smernica o biotopoch). Takisto zdôrazňuje núdzový efekt, ktorý má Piazza d’Armi na znečistenie ovzdušia v Miláne a jeho okolí vďaka lesnatej ploche s rozlohou rovnajúcou sa rozlohe 50 futbalových ihrísk (v tomto ohľade metropolitná oblasť Milána neustále porušuje denné a ročné limitné hodnoty EÚ týkajúce sa koncentrácie suspendovaných častíc (PM10) a oxidu dusičitého (NO2)). A napokon predkladatelia poukazujú na historickú a antropologickú hodnotu Piazza d’Armi, najmä na poľnohospodársku činnosť a súvisiace obmedzenia krajiny, ako aj na miestne kampane na zvýšenie informovanosti o ochrane prírody, ktoré prebehli v roku 2017 pod vedením Fondo Ambiente Italiano [taliansky fond pre životné prostredie]. Všetky tieto body podporujú argument v prospech vytvorenia rozľahlého verejného parku, v ktorom možno celú zelenú plochu a lesnatú oblasť Piazza d’Armi chrániť ako „prírodný kapitál biodiverzity“.

Thank you for your support, Comitato cittadini per Piazza d'armi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now