Bauvorhaben

(u ime Odbora građana Piazze d’Armi,) (s 86 priloženih potpisa,) o zabrani izgradnje na urbanim zelenim površinama 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositelj predstavke traži očuvanje 35 hektara zelene površine u području Piazze d’Armi, koje čini prirodnu oazu u Milanu. Vlasništvo nad tim područjem preneseno je s Ministarstva obrane na Ministarstvo gospodarstva i financija 2016. godine. Ministarstvo gospodarstva i financija ga je, posredstvom poduzeća za upravljanje nekretninama, stavilo na tržište, navodeći u pozivu na podnošenje ponuda da kupac, odnosno kupci mogu imati mogućnost izgradnje otprilike četiri tisuće domova u predviđenoj stambenoj zoni, kao i tercijarnih i poslovnih zgrada u skladu s uredbom o urbanom planiranju grada. U tom je projektu preobrazbe također predviđeno rušenje vojnih zgrada s povijesnom i arhitektonskom vrijednosti. Odbor ističe bitne značajke te zelene površine, koja čini jedinstveni ekosustav (sa šumama listače, močvarnim područjima i povrtnjacima), koji je od ključne važnosti za održavanje razine podzemnih voda u gradu. Također prilaže zabrinjavajuće procjene (dobivene na temelju izvješća ISPRA-e iz 2016. naslovljenog „Osiromašenje tla, dinamika zemljišta i usluge ekosustava”) o gubitku usluga ekosustava zbog prekomjerne izgradnje. Nadalje, Odbor skreće pozornost na učinak koji bi izgradnja mogla imati na floru i faunu koja obitava u močvarnom području, posebice na ptice selice i vodozemce, te koja uključuje 39 vrsta iz faune ptica koje su zaštićene u okviru Direktive 2009/147/EZ (Direktiva o pticama) i Direktive 92/43/EEZ (Direktiva o staništima). Također ističe privremeni učinak Piazze d’Armi na ublažavanje onečišćenja zraka u Milanu i okolici, zahvaljujući svojem šumovitom području čija površina odgovara površini 50 nogometnih igrališta (u tom se pogledu na milanskom gradskom području kontinuirano krše dnevne i godišnje granične vrijednosti koncentracije čestičnih tvari (PM10) i dušikova dioksida (NO2)). Naposljetku, podnositelji predstavke navode povijesne i antropološke vrijednosti područja Piazze d’Armi, posebice poljoprivrednu aktivnost i povezana ograničenja u pogledu krajobraza, kao i lokalne kampanje podizanja razine osviještenosti o očuvanju koje je 2017. predvodio Fondo Ambiente Italiano [Talijanski fond za okoliš]. Svi ti argumenti govore u korist stvaranja velikog javnog parka u kojem se cjelokupna zelena površina i šumovito područje Piazze d’Armi može očuvati kao „prirodni kapital biološke raznolikosti”.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international