Bauvorhaben

(u ime Odbora građana Piazze d’Armi,) (s 86 priloženih potpisa,) o zabrani izgradnje na urbanim zelenim površinama 

Comitato cittadini per Piazza d'armi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke traži očuvanje 35 hektara zelene površine u području Piazze d’Armi, koje čini prirodnu oazu u Milanu. Vlasništvo nad tim područjem preneseno je s Ministarstva obrane na Ministarstvo gospodarstva i financija 2016. godine. Ministarstvo gospodarstva i financija ga je, posredstvom poduzeća za upravljanje nekretninama, stavilo na tržište, navodeći u pozivu na podnošenje ponuda da kupac, odnosno kupci mogu imati mogućnost izgradnje otprilike četiri tisuće domova u predviđenoj stambenoj zoni, kao i tercijarnih i poslovnih zgrada u skladu s uredbom o urbanom planiranju grada. U tom je projektu preobrazbe također predviđeno rušenje vojnih zgrada s povijesnom i arhitektonskom vrijednosti. Odbor ističe bitne značajke te zelene površine, koja čini jedinstveni ekosustav (sa šumama listače, močvarnim područjima i povrtnjacima), koji je od ključne važnosti za održavanje razine podzemnih voda u gradu. Također prilaže zabrinjavajuće procjene (dobivene na temelju izvješća ISPRA-e iz 2016. naslovljenog „Osiromašenje tla, dinamika zemljišta i usluge ekosustava”) o gubitku usluga ekosustava zbog prekomjerne izgradnje. Nadalje, Odbor skreće pozornost na učinak koji bi izgradnja mogla imati na floru i faunu koja obitava u močvarnom području, posebice na ptice selice i vodozemce, te koja uključuje 39 vrsta iz faune ptica koje su zaštićene u okviru Direktive 2009/147/EZ (Direktiva o pticama) i Direktive 92/43/EEZ (Direktiva o staništima). Također ističe privremeni učinak Piazze d’Armi na ublažavanje onečišćenja zraka u Milanu i okolici, zahvaljujući svojem šumovitom području čija površina odgovara površini 50 nogometnih igrališta (u tom se pogledu na milanskom gradskom području kontinuirano krše dnevne i godišnje granične vrijednosti koncentracije čestičnih tvari (PM10) i dušikova dioksida (NO2)). Naposljetku, podnositelji predstavke navode povijesne i antropološke vrijednosti područja Piazze d’Armi, posebice poljoprivrednu aktivnost i povezana ograničenja u pogledu krajobraza, kao i lokalne kampanje podizanja razine osviještenosti o očuvanju koje je 2017. predvodio Fondo Ambiente Italiano [Talijanski fond za okoliš]. Svi ti argumenti govore u korist stvaranja velikog javnog parka u kojem se cjelokupna zelena površina i šumovito područje Piazze d’Armi može očuvati kao „prirodni kapital biološke raznolikosti”.

Thank you for your support, Comitato cittadini per Piazza d'armi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now