Bauvorhaben

în numele Comitetului pentru cetățeni din Piazza d’Armi, însoțită de 86 de semnături, privind interzicerea construcțiilor în zonele urbane cu spații verzi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul urmărește conservarea a 35 de hectare de spații verzi în zona Piazza d'Armi, care formează o oază naturală în orașul Milano. În anul 2016, dreptul de proprietate asupra acestui teren a fost transferat de la Ministerul Apărării la Ministerul Economiei și Finanțelor. Acesta din urmă, prin intermediul unei societăți de administrare a activelor imobiliare, a pus în vânzare acest teren, menționând în invitația de participare la procedura de ofertare posibilitatea cumpărătorului (cumpărătorilor) de a construi aproximativ patru mii de locuințe, într-o zonă rezidențială desemnată, precum și clădiri terțiare și comerciale conform regulamentului urbanistic al orașului. Acest proiect de transformare are în vedere și demolarea unor clădiri militare cu valoare istorică și arhitecturală. Comitetul subliniază calitățile intrinsece ale acestui spațiu verde, care constituie un ecosistem unic (conține teren împădurit păduri cu foioase, zone umede și grădini de legume), esențial pentru nivelul apelor subterane din oraș. De asemenea, oferă estimări îngrijorătoare (provenite din raportul ISPRA pe 2016 privind „Epuizarea solului, dinamica terenurilor și serviciile ecosistemice”) cu privire la pierderea serviciilor ecosistemice din cauza construcțiilor excesive. În plus, comitetul atrage atenția asupra impactului pe care construcția l-ar avea asupra florei și faunei existente în zona umedă, în special asupra păsărilor migratoare și a amfibienilor, care includ 39 de specii de avifaună protejate în temeiul Directivei 2009/147/CE (Directiva „Păsări”) și al Directivei 92/43/CEE (Directiva „Habitate”). Acesta subliniază, de asemenea, efectul temporar pe care Piazza d'Armi îl are asupra poluării aerului în interiorul și în jurul orașului Milano, datorită zonei sale împădurite care are o suprafață echivalentă cu 50 de terenuri de fotbal [în acest sens, zona metropolitană Milano încalcă în mod continuu valorile limită zilnice și anuale prevăzute de UE privind concentrația particulelor în suspensie (PM10) și a dioxidului de azot (NO2)]. În cele din urmă, petiționarii menționează valoarea istorică și antropologică a zonei Piazza d'Armi, în special activitatea agricolă și constrângerile legate de peisaj, precum și campaniile locale de sensibilizare cu privire la conservare conduse de Fondo Ambiente Italiano (Fondul italian de mediu) în 2017. Toate aceste puncte susțin argumentul pentru crearea unui mare parc public în care întregul spațiu verde Piazza d'Armi și zona împădurită să poată fi conservate drept „capital natural de biodiversitate”.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international